Пізнання - його можливості і межі

Пізнання - його можливості і межі


Суть пізнання полягає в духовній діяльності людини, яка спрямована на вивчення навколишнього світу. Пізнання постійно розвивається і удосконалюється. Головне в пізнанні - поняття істини, яка відповідає думкам об'єктивної реальності.

Пізнання, його можливості і структура

Суб'єктом пізнання називається особа, яка формує нове знання.

Об'єктом пізнання називається частина дійсності, яка виявилася у полі зору суб'єкта.

Предметом пізнання називається конкретне бачення, яке дає можливість зрозуміти об'єкт дослідження.

Варіанти пізнання:

  • Життєва можливість пізнання світу. Грунтується на спостереженнях і ерудиції.
  • Наукове пізнання. Дозволяє пояснити різні факти. Пізнання ставати науковим, тільки коли воно повністю обгрунтоване.
  • Практичне пізнання. Тісно пов'язано з науковим пізнанням. Воно дозволяє опанувати речі, які призначені людині з перших днів життя.
  • Художнє пізнання. Його суть полягає в цілісному вивченні світу.

Пізнання його можливості і межі

Ні дивлячись на ширину і можливості пізнання, протікає воно в певних межах. Не все, що людина придумає або зробить, заслуговує на визнання і використання в науці.

На сьогодні існують деякі межі пізнання світу і його можливостей, які формуються за рахунок наукових понять, гіпотез або ж теорій. Найбільш принципове обмеження полягає в тому, що створений творчий образ повинен відповідати своєму об'єкту. Усе це називається відображенням будь-якого об'єкту в штучно створеному образі.

У результаті можна зробити висновок, що можливості творчого пізнання не виключають творчості, а тільки припускають його. Процес пізнання є кінцевим результатом, який відображає об'єкт, що вивчається.