Конфлікти: як не допускати їх виникнення

Конфлікти: як не допускати їх виникнення


Конфлікт - це зіткнення протилежних думок, інтересів і поглядів. Він покликаний сприяти задоволенню потреб. У конфліктній ситуації кожна сторона прагне домогтися своєї мети і вирішення своїх завдань.


Основні причини сімейних конфліктів: - прагнення подружжя реалізовувати в шлюбі особисті потреби; - невміння спілкуватися один з одним; - надмірні матеріальні амбіції; - наявність завищеної самооцінки; - неспівпадіння поглядів на виховання; - неспівпадіння уявлень про роль чоловіка, - різні типи темпераменту; - небажання вести діалог; - статева холодність одного з подружжя; - ревнощі одного з подружжя; - подружня невірність; - шкідливі звички. Фахівці з менеджменту виділяють такі причини конфліктів у колективах:1. Обмеженість ресурсів. Матеріальні, фінансові та трудові ресурси завжди обмежені. Завданням керівника є оптимальний розподіл їх між різними структурними підрозділами організації. Але, оскільки зробити це досить важко через умовність критеріїв розподілу, така обмеженість ресурсів неминуче призводить до різного роду конфліктів .2. Взаємозалежність завдань. Всі підприємства складаються з взаємозалежних елементів, тобто, робота одного співробітника залежить від роботи іншого. Якщо окремий працівник або один підрозділ працюють невідповідним чином, то така взаємозалежність може стати причиною конфлікту.3. Відмінності в уявленнях, цілях і цінностях. Зазвичай в організаційних структурах з часом спостерігається процес спеціалізації, тобто, діяльності у вузькій сфері. В результаті цього, колишні структурні підрозділи починають ділитися на більш дрібні спеціалізовані одиниці. Такі структури формулюють нові цілі і починають приділяти основну увагу їх досягненню, що збільшує ймовірність конфліктів.4. Відмінності в життєвому досвіді і манері поведінки. Люди відрізняються один від одного. Зустрічаються надмірно агресивні, авторитарні особистості, байдужі до інших. Саме такі найчастіше провокують конфлікти. Відмінності в досвіді, освіті, стажі роботи, віці збільшують можливість зіткнення. 5. Незадовільні комунікації. Виникненню конфлікту можуть сприяти інформаційні перевантаження, незадовільний зворотний зв 'язок, спотворення повідомлень. Плітки в колективі надають особливу гостроту конфлікту. Вони можуть діяти як каталізатор, заважаючи окремим працівникам зрозуміти реальну ситуацію. Інші поширені проблеми передачі інформації - недостатньо чітко розроблені посадові обов 'язки співробітників, пред' явлення взаємовиключних вимог до роботи.