Конфлікт поколінь

Конфлікт поколінь


У будь-якому співтоваристві живих суб'єктів можна виділити три основні покоління: старше, зріліше і молодше.

Конфлікт між поколіннями - нормальна постійна складова взаємовідносин "старших" і "молодших". Такі взаємовідносини обумовлені самим укладом біологічного життя. У природі на зміну старого приходить нове, і цей процес не зупиняється в просторі-часі. У людському співтоваристві природну зміну поколінь слід розглядати як постійне відтворення культурних відмінностей. При цьому сторони конфлікту розділяє спосіб, за допомогою якого те або інше покоління проходить стадії дорослішання і набуває дієздатності. Сучасне в культурі може зберігати себе, лише піддававшись постійному ризику застарівання. Традиційне в культурі зберігається завдяки безперервному оновленню.

Конфлікти поколінь в сім'ї

Всякий раз говорячи про конфлікт між поколіннями, між "дітьми" і "батьками", ми переходимо до розгляду проблеми на мікрорівні. Тобто, кінець кінцем, досліджуємо проблеми взаємовідносин в сім'ї. Стосунки у будь-якій сім'ї є актуальною моделлю конфлікту поколінь (хоч би і прихованого). На прикладі сім'ї відкриваються типові протиріччя поколінь, існуючі в соціумі. Взаємовідносини поколінь в деякій безлічі сімей можна типізувати за певними ознаками, саме таким способом соціологія і конфліктологія вивчають вікову і ціннісну структуру усього соціуму. Отже, узагальнюючи результати і роблячи висновки, ми можемо досліджувати конфлікти кожного нового покоління з попереднім на макрорівні.

У будь-якому суспільстві на різних етапах його буття-розвитку можна виділити групи, найбільш схильні до різних форм проявам конфліктності на різних рівнях. Також можна виділити і найбільш безконфліктних представників покоління, умовно об'єднуючи їх за певними ціннісними, культурними і психологічними ознаками. Кожне нове покоління характеризується особливим світоглядом, духовним виглядом, інтересами, відношенням до статусного становища в суспільстві.

Взаємовідносини в суспільстві в ХХ ст. (особливо в другій половині) характеризувалося помітною конфліктністю молодих. Тобто, домінуючу роль в ініціації і розвитку змін в соціумі грала молодіжна культура (так, втім, було і раніше). Основна відмінність цього процесу в ХХ ст. і нині полягає в тому, що культура "молодих" визначають зовсім не мейнстрім покоління, а різні андеграундні форми, тобто молодіжна субкультура. Взагалі, конфлікти поколінь і молодіжна субкультура - об'єкт постійного вивчення для сучасної культурології, конфліктології, соціології і соціальної психології.