Форми уяви

Форми уяви


Уява - це образне представлення інформації, яке завжди таїть в собі щось ірреальне місце, що не має, в справжній дійсності. Уява приймає масу форм, від найнаближеніших до реалій - планування, до самої ірреальної - сновидіння. В процесі уяви бере участь мислення, пам'ять, аналіз, а також спосіб сприйняття світу.


Різновиди уяви

Є п'ять основних форм уяви в психології:

  • мрія - бачення перетворення в майбутньому, яке не має точної дати здійснення;
  • фантазія - відображення дійсності у видозміненому вигляді;
  • галюцинація - образ, що переживається нами без зовнішньої стимуляції;
  • марення - представлення недосяжного і нездійсненного майбутнього;
  • сновидіння - несвідома візуалізація бажань.

Окрім названих форм уяви, є ще один рідко згадуваний вид - розумовий експеримент.

Його головна особливість - це розумовий процес, в ході якого людина представляє відображення дійсності в майбутньому. Наприклад, цей вид діяльності був використаний Карлом Марксом, коли той стверджував, що комунізм життєздатний тільки за умови його становлення в усіх країнах світу.

Мрія, як форма уяви втілена, реальною можливістю, яка не має терміну виконання. Від реальності до мрії нас відділяє лише наявність волі, рішучості, дій, цілеспрямованості і упевненості у своїй правоті.

Образи в уяві

Уява генерує свої образи трьома способами:

  • Аглютинація - форма уяви, в якій поєднуються образи, що не зустрічаються в реальності. Приміром, аглютинація - це образ русалки, в якому поєднується жінка (обличчя і тулуб), риба (хвіст) і водорості (волосся). Цей метод використовується як в творчості, так і несвідомо, в наших снах.
  • Акцентування - підкреслення чогось окремого в образі.
  • Типізація - поєднання в одному образі типових для цієї епохи/ круга людей рис вдачі.