Зміст поняття «політична система»

Зміст поняття «політична система»


Політична влада - це безпосередній і обов'язковий зміст політики. Однак її недостатньо, щоб забезпечувати неподільність суспільства, узгоджувати між собою різні групи інтересів, зберігати систему стабільної, сприяючи при цьому її розвитку, швидко реагувати в разі небезпеки, що насувається. Головне в політиці не те, яка влада, а те, які вона виконує функції і наскільки добре. А виражається це на ділі в роботі партій, органів примусу та інститутів держави. Весь процес організації політичної влади та її функціонування визначається терміном «політична система». До його змісту входить сукупність інститутів, які здійснюють влада. Також воно включає в себе всі форми спілкування між суб'єктами управління та його об'єктами.


Коли поняття «політична система» ввелося в ужиток, це означало, що політика стала розуміти як самостійна область у науці. Став усвідомлюватися і взаємозв'язок усіх процесів і структур. Щоб з'ясувати, які зміни відбулися, чи здатна вона забезпечити стабільність і зберігати рівновагу в групах інтересів, потрібно врахувати деякі обставини. По-перше, тільки взаємодія з неполітичним світом надає політиці сенс. І по-друге, це те, що вона є сферою практично самостійною і має риси системи. Причому всі її елементи настільки взаємопов'язані, що зміна одного спричинить зміну всієї їх сукупності.

Ввів поняття «система» в науковий ужиток ще на початку 20 століття німецький біолог. Він представляв її як сукупність взаємодіючих елементів. Але пройшло не одне десятиліття, перш ніж і в суспільних науках на практиці став використовуватися системний підхід.

Розвиток його в політології було обумовлено зміною уявлень про процеси, що відбуваються в політичній сфері, про її нерозривний зв'язок з неполітичним світом. Ця теорія стала відповіддю на панівну тоді практику розгляду всіх елементів окремо, а не в їх сукупності. Адже усвідомлення зв'язку політики з іншими сферами життя прийшло в політологію не відразу. Все життя суспільства вкладалося в її рамки і підпорядковувалося тільки державі. Воно одноосібно займалося розподілом цінностей і ресурсів. Але разом з виникненням інститутів громадянського суспільства з'явилося безліч інтересів усіх груп населення.

На цьому ґрунті почала відбуватися спеціалізація всередині суспільства політичних функцій і ролей. Зрозуміти причини такого розподілу неможливо без урахування культурного життя суспільства і його ментальності. Концепція «політична система» замінила поняття держави і дозволила врахувати вплив на функціонування політичного світу неформальних механізмів. Також вона дала можливість зрозуміти взаємовплив і взаємозв'язок громадянського суспільства і політичної поведінки та культури.

Дана концепція вперше була введена американськими вченими. Політична система розуміється ними широко і позначає сукупність усіх структур суспільства в їхніх політичних проявах, а також характеризує взаємодію суспільства з владою. Американський політолог Г. Алмонд вніс деякі доповнення у визначення цього поняття. Згідно з його думкою, політична система містить в собі не тільки політичні інститути, а й економічні, соціальні структури. Крім того, вона включає і ті цінності та традиції суспільства, які склалися історично, а також підґрунтя його культурного розвитку.

Сучасні політичні системи, що існують у світі, відрізняються великою різноманітністю. Це вказує на те, що їхні підсистеми, які утворюють цілісність, взаємозалежні і взаємопов'язані між собою різними способами. Той механізм, який домінує в цій взаємодії, і є основою для типологізації конкретної політичної системи.Матеріали по темі