Життєвий цикл клітини - період від її народження до самостійного поділу або загибелі

Життєвий цикл клітини - період від її народження до самостійного поділу або загибелі


Життєвий цикл клітини - період існування елементарної одиниці живого від її появи поділом до власного поділу або загибелі. Він включає в себе всі закономірні зміни, які зазнають органели, виконуючи свої функції.


   Залежно від її організації та спеціалізації, життєвий цикл клітини може тривати як 30 хвилин, так і 3-ї доби. Наприклад, при дробленні клітини у голкошкірих час життєвого циклу становить 30 хвилин, а епідерміса кишечника у людини - від 12 годин. Є й такі елементарні одиниці живого, які не діляться, тобто не розмножуються, вони виконують призначені їм функції і гинуть - наприклад, нервові, поперечнополосаті м'язові волокна. Сам життєвий цикл клітини прийнято ділити на два періоди: інтерфазу, або період зростання, і мітоз - період поділу. Інтерфаза включає, відповідно, кілька фаз:

  1. G1 (постмітотичну) - фазу початкового зростання. На цьому етапі відбувається складання мРНК, білків та інших компонентів клітини.
  2. S (синтетичну) - відбувається реплікація ДНК, яка призводить до подвоєння генетичного матеріалу. Наприкінці фази утворюються дві однакові подвійні спіралі ДНК. Кожен з ланцюгів дезоксирибонуклеїнової кислоти містить одну спіраль стару, а другу - нову, яка утворилася за принципом комплементарності.
  3. G2 (премітотичну) - йде процес репарації, який включає в себе виправлення помилок, допущених при синтезі ДНК в попередній фазі. Накопичуються поживні речовини, енергія, продовжують синтезуватися білки і РНК.

Ключовою ланкою розмноження є мітотичний цикл клітини, або проліферативний, який безпосередньо починається після G2. Він являє собою сукупність процесів, які відбуваються в елементарній структурній одиниці живого від одного поділу до іншого і закінчуються утворенням дочірніх клітин нового покоління. Мітоз є основним типом поділу соматичних (які не беруть участі в статевому розмноженні) елементарних одиниць ядерних організмів.

Життєвий цикл клітини має найважливіше значення для організму, забезпечуючи збереження числа і форми хромосом, характерних для кожного виду (каріотип), тому важливо, що б всі періоди поділу пройшли без будь-яких порушень. Мітоз складається з 4 послідовних фаз:

  1. Профаза. У цей період у клітці відбувається поділ і розбіжність до полюсів центріолів, які поєднані між собою веретеном ділення. До кінця даного періоду ядришки розпадаються, хромосоми втовщуються і вкорачуються, тобто відбувається

їх конденсування.

  1. Метафаза. Нуклеопротеїдні структури шикуються по екватору клітини, утворюється метафазна платівка. Відбувається первинна перетяжка хромосом. Потім кожна з них ділиться на 2 хроматиди.
  2. Анафаза. У цій фазі створені дочірні хромосоми пересуваються до різних полюсів, де вони потончаються і розкручуються.
  3. Телофаза. Відновлюються ядришко і ядро, відбувається ділення цитоплазми.

 Таким чином, клітинний цикл - це час життя від народження до загибелі елементарної одиниці живого.Матеріали по темі