Які існують докази еволюції

Які існують докази еволюції


Про походження світу досить багато версій. Мабуть, одну з найбільш достовірних висунув вчений Дарвін у своїх знаменитих працях. Він спирався на існуючі докази еволюції, які після нього багато разів досліджувалися і підтверджувалися. Факти, які говорять про послідовний розвиток органічного світу, досить переконливі і різноманітні. Вони доводять, що все живе на Землі виникає з уже існуючих видів у результаті спадкових змін.


Дуже добре еволюція тварин, а також деяких рослин, зафіксована в викопних залишках, що служать одним з підтверджень того, як все розвивалося. Крім того, такий «» палеонтологічний літопис «» дозволяє відновлювати окремі деталі філогенезу. Дані залишки - це не тільки зуби, кістки або інші тверді частини рослин або тварин, які збереглися, це ще й будь-які сліди або відбитки, які залишили існуючі раніше організми. Потрібно сказати, що на даний час відкрита лише невелика частина того, які форми життя існували на планеті раніше. Продовжують досліджувати і спостерігати за цим палеонтологи, вчені, які займаються збором та інтерпретацією даних про стародавні організми.

Потрібно сказати, що докази еволюції живої природи розділяються на кілька груп. Так, є підтвердження, які ґрунтуються на єдності походження органічного світу. Сюди відносять те, що практично всі організми мають схожий елементарний хімічний склад. Дуже важливі в життєвих явищах і у тварин, і у бактерій, і у рослин білки і нуклеїнові кислоти, побудовані завжди зі схожих компонентів. Клітинну будову мають практично всі організми. Як молекули, що акумулюють енергію, використовується АТФ.

Вітчизняні та зарубіжні вчені виявили докази еволюції, що носять ембріологічний характер. У результаті глибокого вивчення у багатоклітинних тварин у зародковому стані спостерігаються значні подібності. Особливо чітко спостерігаються однакові ознаки у ембріонів, що відносяться до одного класу або типу. Так, у наземних хребетних відзначається закладка жаберних дуг так само, як і у риб, хоча у дорослих особин вони не мають функціонального значення. Це говорить про те, що всі живі організми мають єдність походження. До проявів еволюції відносять і рудименти людини, тобто нерозвинені частини або органи тіла. До найпоширеніших з них відносять копчик, що являє собою трикутну кістку, утворену з декількох зрослися хребців. Колись він утворював хвіст, однак, з переходом на прямозбереження потреба в ньому відпала. В результаті цей орган у людини знаходиться в зародковому стані, однак, його наявність підтверджує теорію еволюції.

Також слід зазначити атавізм. Під ним розуміють появу певної ознаки, яка характерна для предків, але в нормі вона не повинна бути присутньою у сучасної людини. Наприклад, це може бути сильна волосатість, наявність більше однієї пари молочних залоз тощо.

Відзначають і морфологічні докази еволюції. Серед них особливу цінність представляють форми, які поєднують в собі ознаки великих систематичних одиниць. Крім цього вчені звернули увагу на те, що у деяких хребетних принципово подібна будова передніх кінцівок, незважаючи на те, що вони виконують різні функції.

Багатий науковий матеріал для вивчення еволюції дає порівняння тваринного світу різних природних зон. Розподіл різноманітних видів і типів по планеті і подальше угруповання їх за географічними умовами яскраво відображає процес історичного розвитку всього живого.