Як знайти середню величину

Як знайти середню величину


Середні величини відіграють величезну роль у нашому житті. Вони застосовуються всюди, починаючи від неупередженої статистики та економічної теорії і закінчуючи підрахунком балів у КВК.

Вам знадобиться

  • калькулятор

Інструкція

1. Середня величина - це показник однорідної сукупності, який нівелює індивідуальні відмінності значень статистичних величин, тим самим даючи узагальнюючу характеристику варіюючої ознаки. Середня величина показує характеристику всієї сукупності в цілому, а не її окремих величин. Середня величина несе в собі те загальне, що притаманне всім елементам сукупності.

великийобсяг2. Для застосування середніх величин повинні дотримуватися дві умови. Перша умова - однорідність сукупності. Друга умова - досить сукупності, для якої розраховується середня.

3. Середня арифметична - найпростіша і часто використовувана величина. Формула для знаходження її має такий вигляд:Хсред = ∑x/nГде x - саме значення величин, а n - загальна кількість значень величин. Є випадки, коли використання середньої арифметичної некоректно для вирішення поставленого завдання, тоді використовуються інші середні величини.

4. Середня геометрична в відмінності від середньої арифметичної застосовується при визначенні середніх відносних змін. Геометрична середня є більш точним результатом осередку в завданнях на обчислення значення X рівновіддаленого як від мінімального, так і від максимального значення величини сукупності. Формула має вигляд:X= √(n&x1∙x2∙… ∙Xn)

5. Середнє квадратичне використовується в тих випадках, коли значення сукупності можуть бути як додатними величинами, так і від 'ємними. Застосовується при розрахунку середніх відхилень та вимірюванні варіації значень величини X. Формула має вигляд:X= √((x1^2+x2^2+⋯+xn^2)/n)Матеріали по темі