Як знайти рівнодіючу силу

Як знайти рівнодіючу силу


Сучасна фізика вчить, що на одне тіло впливає кілька сил. Ці сили можуть бути викликані природним впливом або зовнішнім. Багато завдань зводяться до пошуку однієї з таких сил, але знаходження вимагає знання рівнодіючої сили. Рівнодіюча сила - це сума всіх сил докладених до тіла. Вона підкоряється законам Ньютона. Розберемо, як знайти рівнодіючу силу.

Інструкція

1. Для початку потрібно розуміти, що рівнодіюча сила залежить від стану тіла. Якщо тіла перебуває в спокої, то на нього діє дві сили. Сила тіло вниз. Також перебуваючи на будь-якій поверхні, на тіло діє сила реакції опори, яка спрямована вертикально вниз. При знаходженні рівнодіючої сили F = Ft + (-N) = 0. Сила реакції опори спрямована протилежно силі тяжкості, тому вона береться зі знаком мінус. Отже, тіло, яке знаходиться в спокої, має рівнодіючу силу рівною нулю.тяжкостітягне

2. Розберемо положення, коли на тіло впливає стороння сила, яка змушує прийти тіло в рух. Вектор це сили в першому випадку спрямований перпендикулярно силі тяжкості. Тоді на тіло діє чотири сили. Сила тяжкості, сила реакції опори, сила тертя і сила тяги, яка змушує тіло рухатися. Знаючи, що сила реакції опори дорівнює mg, і протилежна силі тяжкості, їх рівнодіюча рівна нулю. Отже, рівнодіюча дорівнює різниці сил тертя і тяги.

3. У випадку, коли тіло змушує рухатися сила, яка знаходиться під кутом до сили реакції опори. Необхідно ввести відлік від осі абсцис, яка буде спрямована в бік руху. Сила тертя береться з мінусом, тоді як сила тяги буде вираховуватися відповідно до тригонометрії. Вектори сили реакції опори і сили тяги, утворюють трикутник, кут між якими береться по косинусу, оскільки сторона вектора реакції опори прилягає до кута, а вектор сили тяги, є гіпотенузою. Отже, сила реакції опори буде виражена формулою cosA * F. Знаючи, що сила реакції опори mg, знайде силу тяги і рівнодіючу, яка спрямована як сила тяги.