Як знайти протони

Як знайти протони


Атом представляє собою як би мініатюрну копію Сонячної системи. Тільки замість Сонця в його центрі розташоване масивне ядро, а замість планет обертаються елементарні частинки - електрони. Атом електрично нейтральний, тому сумарний негативний заряд електронів повинен бути врівноважений сумарним позитивним зарядом такої ж величини. Це відбувається, оскільки ядро складається з інших елементарних частинок - протонів і нейтронів. Кожен протон несе такий же за величиною заряд, як електрон, тільки з протилежним знаком.

Інструкція

1. Припустимо, вам за умовами завдання відомий сумарний позитивний заряд Q ядра атома. Щоб дізнатися кількість протонів N, треба всього лише розділити Q на величину заряду протону qпр. (її можна дізнатися в довіднику з фізики або хімії). Тобто N = Q/qпр.

2. Знайти кількість протонів у ядрі можна за допомогою таблиці Менделєєва. У цій таблиці кожному елементу відведено конкретне суворо визначене місце залежно від його хімічних властивостей. А хімічні властивості, в першу чергу, визначаються будовою атома елемента.

3. У кожній комірці таблиці наведено необхідні відомості про хімічний елемент, у тому числі його порядковий номер. Ось він якраз відповідає кількості протонів в ядрі атома елемента.

4. Подивіться в таблицю. Елемент під номером 11 - лужної метал натрій (Na). Отже, в кожному атомі натрію знаходяться 11 протонів. Або елемент під номером 23 - метал ванадій (V), що виявляє у своїх сполуках не тільки основні, а й кислотні властивості. Виходячи їх порядкового номера, можна зробити висновок: в кожному атомі ванадію знаходиться 23 протони.

5. Проведіть своєрідну перевірку. Відомо, що атом електрично нейтральний. Але оскільки нейтрони взагалі не несуть зарядів, врівноважити сумарний позитивний заряд протонів атома можуть тільки електрони. Отже, в атомі натрію має бути 11 електронів, а в атомі ванадію - 23. Перевірте, чи так це.

6. Знову візьміть таблицю Менделєєва. У кожній комірці наведено дані, що показують, як заповнені електронні рівні атома цього елемента. У натрію: два електрона на першому рівні, вісім електронів на другому рівні і один на третьому (зовнішньому). У сумі одинадцять електронів. У ванадія: два електрони на першому рівні, вісім - на другому, одинадцять - на третьому і два - на четвертому (зовнішньому). У сумі двадцять три електрони. Сумарні заряди врівноважені, атоми електрично нейтральні.