Як знайти периметр, якщо відома площа і ширинаПериметр - це сума всіх сторін багатокутника. Якщо кілька сторін багатокутника мають однаковий розмір, підсумовування при обчисленні периметра можна поєднувати з множенням для прискорення розрахунку. Для правильних багатокутників застосовуються готові формули знаходження периметра.

Інструкція

1. Щоб обчислити периметр при заданих площах і ширині багатокутника, потрібно знати знати тип багатокутника. Параметри "довжина" та "ширина" зазвичай застосовуються для характеристики прямокутника. Прямокутником називається чотирикутник з прямими кутами і попарно рівними сторонами.

2. Визначте довжину прямокутника. Для цього розділіть вказану в умові площу на ширину.

3. Периметр прямокутника обчисліть за формулою Р = 2L + 2S, де Р - шуканий периметр; S - вказана в умові ширина; L - довжина, обчислена в п. 2.

4. Приватний випадок прямокутника - квадрат. Всі чотири сторони квадрата рівні. Тому для обчислення периметра достатньо знати розмір однієї сторони. Обчисліть периметр квадрата за формулою Р = 4S, де Р - шуканий периметр; S - вказана в умові ширина.

5. Паралелограм - теж правильний багатокутник. Сторони в ньому попарно рівні і паралельні. Обчислити розмір сторони паралелограма за відомою площею та іншою стороною не можна. Необхідно знати кут між сторонами паралелограма. Заданих умов недостатньо для обчислення периметра паралелограма.

6. Накресліть довільний паралелограм. На бік з відомим за умовою розміром опустіть висоту з вершини паралелограма. При заданих ширині і площі висота паралелограма - величина незмінна і дорівнює приватному від поділу площі на ширину. Кут між сторонами паралелограма за умовою не заданий. Зміна кута змінює розмір невідомої сторони паралелограма. Таким чином завдання має безліч рішень.