Як вирішувати додаток

Як вирішувати додаток


Додаток - це абсолютна величина виразу. Для позначення додатка застосовують прямі дужки. В 'язні в них значення вважаються взятими за модулем. Розв 'язання додатка полягає в розкритті модульних дужок за певними правилами і знаходженні безлічі значень виразу. У більшості випадків модуль розкривається таким чином, що підмодульний вираз отримує ряд позитивних і негативних значень з тим числі і нульове значення. Виходячи з даних властивостей модуля, складаються і вирішуються далі рівняння та нерівності вихідного виразу.

Інструкція

1. Запишіть початкове рівняння з додатком. Для його вирішення розкрийте додаток. Розгляньте кожен підмодульний вираз. Визначте, якщо ви вказуєте, яким значенням невідомого значення виразу у модульних дужках буде нуль.

2. Для цього прирівняйте підмодульний вираз до нуля і знайдіть рішення рівняння. Запишіть знайдені значення. Таким же чином визначте значення невідомої змінної для кожного модуля в заданому рівнянні.

випадкиіснування3. Розгляньте змінних, коли вони відмінні від нуля. Для цього запишіть систему нерівності для всіх модулів вихідного рівняння. Нерівності повинні охоплювати всі можливі значення змінної на числовій прямій.

4. Намалюйте числову пряму і відкладіть на ній отримані значення. Значення змінної в нульовому модулі будуть служити обмеженнями при вирішенні модульного рівняння.

5. У вихідному рівнянні потрібно розкрити модульні дужки, змінюючи знак виразу так, щоб значення змінної відповідали відображеним на числовій прямій. Вирішіть отримане рівняння. Знайдене значення змінної перевірте обмеження, задане додатком. Якщо рішення задовольняє умову, значить воно істинне. Не задовольняють обмеженням коріння повинні відкидатися.

6. Подібним чином розкривайте додатки вихідного виразу з урахуванням знака і вираховуйте коріння отримуваного рівняння. Запишіть всі отримані корені, що задовольняють нерівності обмеження.