Як утворилася англійська мова

Як утворилася англійська мова


Англійська мова традиційно відносять до групи західнонімецьких мов. Він сформувався з декількох діалектів, які складали давньоанглійську мову, занесену на Британські острови англосаксами ще в V столітті. У результаті культурного і політичного впливу Великобританії англійська мова фактично перетворилася на засіб міжетнічного спілкування.

Мова міжнародного спілкування

англійськоюмовоюЗа оцінками фахівців, на говорять понад 400 млн осіб у різних країнах світу. Його використовують у Великобританії, Ірландії, Сполучених Штатах Америки, Канаді, Новій Зеландії, Австралії, Індії та багатьох інших країнах, які зазнали на собі впливу британської культури. Це одна з тих мов, які є офіційними в Організації Об 'єднаних Націй.

Близька до сучасної англійська мова утворилася приблизно в XIII столітті, виділившись з суміші французької та англосаксонської мов. Трохи пізніше він знайшов літературну форму і став відрізнятися особливим багатством лексики і своєрідністю граматичних форм. Виділяють чотири наречі англійської мови: центральне, західне, південне і північне.

Своєю вимовою і фразеологією відрізняється американський варіант англійської мови.

Як формувалася англійська мова

Історію англійської мови ділять на три періоди: давньоанглійська, середньоанглійська і нова англійська. Історія становлення мови починається з племен саксів, англів і ютів, які переселилися до Британії приблизно в середині V століття. У той час мова була близька до фризької і нижньоміцької, проте згодом сильно відійшла від німецьких мов. У давньоанглійський період мова англосаксів змінювалася мало, зміни стосувалися в основному розширення словникового складу. У складі англійської мови закріпилися деякі слова корінного кельтського населення Британії. Це також вплинуло на римську культуру, яка поширилася на Британських островах під час панування Рима, яке тривало близько чотирьохсот років. За цей час у мові закріпилося безліч нових слів і запозичених мовних конструкцій.

Багато слів латинського походження вкоренилися в мові і збереглися досі.

З XI по XV століття становлення англійської мови перебувало під впливом норманів, що вторглися до Британії. Так у давньоанглійській мові з 'явилося одне з наречених старофранцузької мови, яке принесли із собою завойовники. Ця мова стала надбанням вищих класів і церкви. Однак нечисленність завойовників не змогла призвести до суттєвих змін у мові, адже корінне населення країни належало до англосаксів. В результаті утворився компромісний варіант і сформувалася та мова, яку сьогодні називають англійською. Новий період у розвитку мови почався з XVI століття і триває до теперішнього часу.