Як ставити коефіцієнти

Як ставити коефіцієнти


Після написання будь-якої реакції в ній потрібно розставити коефіцієнти. Іноді зробити це можна шляхом звичайного математичного підбору. В інших випадках необхідно використовувати спеціальні методи: метод електронного балансу або метод напівреакції.

Інструкція

1. Якщо реакція не є окислювально-відновлювальною, тобто проходить без зміни ступенів окислення, то підбір коефіцієнтів зводиться до простих математичних підрахунків. Кількість речовин, отриманих в результаті реакції, має бути рівною кількості речовин, що вступають в неї. Наприклад: BaCl2 + K2SO4 = BaSO4 + KCl. Рахуємо кількості речовин. Ba: 2 у лівій частині рівняння - 2 у правій. Cl: 2 в лівій - 1 в правій. Зрівнюємо, ставимо коефіцієнт 2 перед KCl. Отримуємо: BaCl2 + К2SO4 = BaSO4 + 2KCl. Підраховуємо кількості інших речовин, всі вони збігаються.

2. В окислювально-відновлювальній реакції, тобто реакції проходить зі зміною ступенів окислення, коефіцієнти розставляють або методом електронного балансу, або методом напівреакції. Метод електронного балансу полягає у зрівнянні числа електронів, відданих відновлювачем та числа електронів прийнятих окислювачем. Слід зазначити, що відновитель - атом, молекула або іон, який віддає електрони, а окислювач - атом, молекула або іон, що приєднує електрони. Розберемо на прикладі: H2S + KMnO4 + H2SO4 = S + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Спочатку визначаємо які речовини змінили ступінь окислення. Це Mn (від + 7 до + 2), S (від -2 до 0). Показуємо процес віддачі та приєднання електронів за допомогою електронних рівнянь. Коефіцієнти знаходимо за правилом найменшого кратного множника. Mn (+ 7) + 5e = Mn (+ 2 )/ 2S (-2) - 2e = S (0 )/5Далеї в рівняння реакції підставляємо отримані коефіцієнти: 5H2S + 2KMnO4 + H2SO4 = 5S + 2MnSO4 + K2SO4 + H2O. Але зрівняння на цьому закінчується дуже рідко, необхідно ще підрахувати кількості інших речовин і зрівняти їх, як ми робили це в реакціях без зміни ступенів окислення. Після зрівняння отримаємо: 5H2S + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5S + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O.

3. Наступний метод полягає у складанні напівреакцій, тобто беруться вже іони, які реально існують в розчині (наприклад, не Mn (+ 7), а MnO4 (-1)). Потім напівреакції підсумовуються в загальне рівняння і з його допомогою розставляються коефіцієнти. Для прикладу візьмемо ту ж реакцію: H2S + KMnO4 + H2SO4 = S + MnSO4 + K2SO4 + H2O.Складаємо напівреакції. MnO4 (-1) – Mn (+2). Дивимося на середовище реакції, в даному випадку вона кисла, через присутність сірчаної кислоти. Значить зрівнюємо протонами водню, не забуваємо заповнити відсутній кисень водою. Отримуємо: MnO4 (-1) + 8H (+ 1) + 5e = Mn (+ 2) + 4H2O.Друга напівреакція виглядає так: H2S – 2e = S + 2H(+1). Складаємо обидві напівреакції, попередньо зрівнявши число відданих і отриманих електронів, використовуючи правило найменшого кратного множника:H2S - 2e = S + 2H (+ 1 )/ 5MnO4 (-1) + 8H (+ 1) + 5e = Mn (+ 2) + 4H2O/ 25H2S + 2MnO4 (-1) + 16H (+ 1) = 5S + 10H (+ 1) + 2Mn (+ 2) + 8Н2Окративши протони водню, отримуємо:5H2S + 2MnO4 (-1) + 6H (+ 1) = 5S + 2Mn (+ 2) + 8H2O.Переносим коефіцієнти в рівняння в молекулярній формі: + + = + + 8H2O.Как ви бачите результат такий же, як і при застосуванні методу електронного балансу. За наявності лужного середовища напівреакції зрівнюються за допомогою гідроксид-іонів (OH (-1))