Як скласти план із самоосвіти вихователя ДНЗ

Як скласти план із самоосвіти вихователя ДНЗ


Що таке самоосвіта і для чого вона потрібна? Під цим процесом розуміють спеціально організовану, систематичну та самодіяльну пізнавальну діяльність педагога, яка спрямована на досягнення певних суспільно та особистісно значущих цілей. Для чого ж воно потрібно і для чого складається план щодо самоосвіти вихователя ДНЗ? Самоосвіта тісно пов'язана зі специфікою педагогічної діяльності, її роллю в соціумі, а також з модною нині безперервною освітою, яка пов'язана з постійно мінливими умовами праці педагогів. Весь сенс цього процесу полягає в задоволенні пізнавальної активності, а його суть - в оволодінні культурою мислення, вмінні самостійно, без будь-якої допомоги, працювати над своїм вдосконаленням, долати проблеми, в тому числі професійні.

Приблизний план самоосвіти вихователя ДНЗ

Теми для самоосвіти вибираються самим педагогом. Порекомендувати їх може також і старший вихователь. Термін, в рамках якого вивчається тема, може бути від року до трьох років. Виділяють такі етапи: 

  1. Діагностичний. Зміст роботи: аналіз можливих труднощів, постановка проблем і вивчення літератури.
  2. Прогностичний. Його сутність: визначення цілей, завдань, розробка оптимальної системи і можливих заходів, спрямованих на рідше важливі проблеми, прогнозування можливих результатів.
  3. Практичний. Робота: впровадження і поширення передового педагогічного досвіду, а також сис теми заходів, спрямованих на вирішення важливої проблеми, чітке формування методкомплексу, відстеження всього процесу роботи, її поточних і проміжних результатів, коригування роботи.
  4. Узагальнюючий. Робота: підбиття підсумків, оформлення отриманих результатів власного дослідження з обраної теми, надання матеріалів.
  5. Впроваджено крихітний. Сутність етапу: використання набутого нового досвіду педагогом у процесі своєї подальшої роботи, поширення отриманого досвіду.

Форми перегляду результатів

Після закінчення кожного етапу роботи педагог оформляє і представляє свої результати. Форми, в яких він це може зробити, також включені в план по самоосвіті вихователя ДНЗ.

Вони можуть бути такими:

- співбесіда з руково нагороджувачем методичного об'єднання або зі старшим вихователем;

- виступ на засіданні методичного об "єднання або на педагогічній раді;

- відкриті заняття;

- реферат, презентація або індивідуальний творчий проект.

Варто зазначити, що на початку навчального року, після того як педагоги визначилися з темами, має бути складений загальний план самоосвіти старшого вихователя ДНЗ.

Вигляд плану

Будь-яка робота повинна мати чітку структуру, пропонуємо вам один з варіантів оформлення, як може виглядати план по самоосвіті вихователя ДНЗ. Спочатку вказується назва роботи, наприклад: «Індивідуальний план самоосвіти на 2014-2015 роки». Далі вказується посада. Варто зазначити, що в оформленні план самоосвіти вихователя молодшої групи, середньої або старшої, принципово один від іншого відрізнятися не будуть. Далі вказується Ф.І.О. педагога, його освіта, а також курси підвищення кваліфікації. Потім слід вказати тему щодо самоосвіти, проблеми, над якими належить працювати, терміни, а також завдання і цілі.