Як помножити звичайний дріб

Як помножити звичайний дріб


За формою запису дробові числа поділяються на десяткові і звичайні. Звичайні, у свою чергу, можуть бути записані у форматі неправильних або змішаних дробів. Часто в математичних операціях зі звичайними дробами задіяні числа, записані в різних форматах.

Інструкція

1. Якщо звичайний дріб треба помножити на ціле число, то в числнику результуючої дробу повинен бути чисельник вихідного дробу, помножений на ціле число, а знаменник повинен залишитися без змін. Наприклад, якщо треба помножити 4/7 на 5, то числівником буде 4 * 5 = 20, а знаменником залишиться число 5, тобто 4/7 * 5 = 20/7.

2. Якщо треба перемножити два звичайні дроби, то в числі результату має бути твір числівників обох дробів, а в знаменнику - твір їх знаменників. Наприклад, якщо треба помножити 4/7 на 2/3, то числівником буде 4 * 2 = 8, а знаменником 7 * 3 = 21, тобто 4/7 * 2/3 = 8/21.

3. Якщо звичайний дріб (множину) потрібно помножити на дріб, записаний у змішаному вигляді (множник), то множник спочатку треба привести до виду неправильного дробу. Для цього цілу частину треба помножити на знаменник і додати отриманий результат до числівника. Наприклад, якщо множиною є звичайний дріб 4/7, а множником - змішаний дріб 3 2/3, то після переведення в неправильний вигляд множник буде виглядати як 11/3. Потім обидві дроби треба перемножити, як це було описано в попередньому кроці, тобто помножити числівник множини на числівник множника, а знаменник множини на знаменник множника: 4/7 * 3 2/3 = 4/7 * 11/3 = 44/21 = 2 2/21.

4. При множенні звичайного дробу на дріб десятковий, треба множник привести до виду звичайного дробу, якщо результат теж повинен бути представлений у вигляді звичайного дробу. У числнику множника буде десяткове число, з якого треба вилучити кому, а в знаменнику - число десять, зведене в ступінь, рівну кількості цифр після коми. Наприклад, якщо множиною є звичайний дріб 4/7, а множником - десятковий дріб 2,34, то множник треба привести до виду 234/100. Після цього дробу потрібно помножити звичайним способом - числівник множимого на числівник множника, знаменник множини на знаменник множника. Тобто 4/7 * 2,34 = 4/7 * 234/100 = 936/700 = 234/175 = 1 59/175.