Як обчислити кількість речовини

Як обчислити кількість речовини


Деякі хімічні завдання потребують виконання стандартних дій, тому їх знання часто виявляється корисним. Алгоритм знаходження кількості речовини досить простий, він може стати в нагоді для спрощення ходу рішення.

Інструкція

1. Визначте для себе, що як теоретичне поняття являє собою кількість речовини. Це число показує ту кількість структурних елементів, які входять до цієї речовини. При цьому в якості структурних частинок розглядаються як атоми і молекула, так і протони, електрони тощо. Розуміння дозволить вам швидше зрозуміти, що в даній задачі буде корисно обчислити кількість речовини.

2. Запам 'ятайте основну одиницю вираження кількості речовини - моль. 1 Моль - це така кількість речовини, яка містить число частинок, що дорівнює кількості атомів в 12 грама нукліда вуглецю. Ця кількість носить назву постійної Авогадро: для обчислень вам потрібно знати його зразкове значення: 6,022*1023.

3. Познайомтеся також з ще одним поняттям, яке буде потрібно вам для обчислення кількості речовини: це молярна маса, або маса одного моля окремого атома елемента. Вже з визначення помітно, що вона вимірюється в м/моль. Використовуйте стандартну таблицю, яка містить значення молярної маси для деяких елементів.

4. Застосуйте формулу для знаходження кількості речовини: n = m/M, де n - шукана величина, m - його маса, а М - молярна маса. У завданні можуть міститися дані про молекулярну масу, що являє собою масу однієї молекули, вираженої в атомній одиниці маси. У цьому випадку для знаходження молярної маси вам потрібно помножити це число на постійну Авогадро.

5. Скористайтеся формулою для обчислення кількості речовини для газоподібних речовин, якщо в завданні пред 'явлені відповідні умови. У цьому випадку вам необхідно оперувати не з масою, а з об 'ємом вихідного елемента, а замість молярної маси використовуйте молярний об' єм газу за нормальних умов (2,24 л/моль).