Як написати гіпотезу

Як написати гіпотезу


Якщо ви вирішили провести дослідження, то крім цілей і завдань, вам необхідно сформулювати його гіпотезу. Гіпотеза - це припущення, які ви прагнете довести досвідченим шляхом. Кожен дослідник повинен вміти писати гіпотези.

Вам знадобиться

  • Література за темою дослідження.

Інструкція

стадіїнаписаннягіпотези1. Перш за все, вам необхідно знати, що програма дослідження складається тільки після ретельного аналізу літературних джерел за обраною вами темою. Тому на у вас вже має бути сформовано своє бачення проблеми, і ви примусово зможете припустити найбільш вірогідні результати - вони і стануть основою для гіпотези. Також, вивчаючи літературу, ви можете зустріти аналогічні роботи з вашої теми з уже підтвердженими гіпотезами. Але це не зробить ваше дослідження менш значущим, оскільки ви, можливо, зумієте їх спростувати.

2. Конкретне формулювання гіпотези так само залежатиме від обраного вами методу або критерію для вторинної статистичної обробки даних. Без застосування математичних методів, результати вашого дослідження та доведена гіпотеза не зможуть набути статусу наукових.

3. При написанні гіпотези вам необхідно вказати два варіанти розвитку подій. Розглянемо цей пункт на прикладі завдання: під час дослідження школярам запропонували оцінити свій рівень тривожності на звичайному уроці і на контрольній роботі. Тоді гіпотези можуть виглядати наступним чином:- гіпотеза Але: не можна стверджувати, що рівень тривожності на контрольній роботі достовірно значимо відрізняється від рівня тривожності на звичайному уроці. - гіпотеза Н1: рівень тривожності на контрольній роботі статистично значуще вище, ніж на звичайному уроці.

4. Запам 'ятайте, що завжди гіпотеза Але містить твердження, яке дослідник прагне спростувати, а гіпотеза Н1 - твердження, яке прагне довести.

5. Залежно від результату застосування математичних методів обробки даних, ми можемо отримати чотири стани гіпотези, що перевіряється:вірна гіпотеза Але з імовірністю 95%; - вірна гіпотеза Але з імовірністю 99%; - вірна гіпотеза Н1 з ймовірністю 95%; - вірна гіпотеза Н1 з імовірністю 99%.

6. Наприкінці кількісного та якісного аналізу результатів роботи пишеться висновок із зазначенням прийнятої гіпотези та її статистичної значущості.