Як аналізувати вірш

Як аналізувати вірш


Для більшості школярів і студентів аналіз ліричного твору є більш складним, ніж аналіз прози. Позначається те, що вірш важче сприймається читачем, оскільки в ньому присутні безліч епітетів, метафор, порівнянь. Крім того, ліричний твір відображає думки і почуття автора, а значить, необхідно виявити взаємозв 'язок між життєвим шляхом поета і подіями у вірші.

Інструкція

1. При аналізі ліричного твору потрібно перейнятися ідей автора, його настроєм, зрозуміти його точку зору. Необхідно представити картину описаних подій або почуттів, зрозуміти сенс того, що відбувається.

описприроди2. На початку аналізу важливо визначити тему вірша. Вона може бути любовна, філософська, політична, та ін. У зв 'язку з темою описується сюжет ліричного твору. Він може бути дуже коротким, а не розгорнутим, як у прозі. Іноді сюжет - це тільки натяк на подію, образний вираз її.

3. Далі потрібно вказати засоби художньої виразності, які використовував автор при створенні вірша. Обов 'язково відзначте композицію твору: кількість строф, розмір, ритм, риму.

4. Будь-який ліричний твір виразний завдяки стежкам. Це мовні оберти, в яких слова набувають переносного значення. Використовуються вони для надання насиченості віршу, створення художнього образу (епітети, порівняння, алегорія, іронія, гіпербола, літота та ін.). Крім стежок слід проаналізувати й інші художні засоби: стилістичні фігури, поетичну фонетику, синоніми, омоніми, неологізми тощо.

5. При аналізі вірша важливо зрозуміти ліричного героя, описати його думки і почуття, зв 'язок з автором. Потрібно відзначити, ототожнює себе автор з героєм або протиставляє йому, ставлення автора до свого героя.

6. Крім того, при аналізі необхідно описати своє ставлення до прочитаного, наскільки близько виявився вам вірш, як глибоко він зачепив ваші почуття. Важливо зазначити, чи ви поділяєте відношення автора до подій, вказаних у творі.