Види демократії

Види демократії


Демократія - це така політична система, за якої реалізація політичної влади здійснюється більшістю громадян, які вільно висловлюють свою волю. Арістотель розглядав її як правління незаможних громадян у власних інтересах. Платон терміну «демократія» визначення давав наступне: влада заздрісної бідноти. У давнину вона вважалася найгіршою формою управління в державі. Пов'язувалося це з тим, що внаслідок низької людської культури ця форма правління рано чи пізно переходить у владу натовпу.


Після Великої революції у Франції демократія стала розглядатися як деякий суспільний устрій, який відкидає елітарність і монархію. Відтоді було сформовано величезну кількість теорій про цю систему суспільного устрою.

У Х VIII - ХІХ століттях демократія вважалася режимом, що гарантує комплекс політичних і соціальних свобод і прав. До них, зокрема, відносили право спілок, зібрань, свободу думок, совісті, листування, пересування, а також участь у вирішенні важливих політичних питань. Крім того, в рамках цього режиму людині гарантувалися природні права на житло, безпеку, життя, працю, відпочинок та інше. Правова держава і громадянське суспільство стали найважливішими умовами розвитку демократії.

Західні політологи сучасності не розглядають демократію як владу народу, що визначає напрямок проведеної політики в державі. На їхню думку, цей режим являє собою систему правління, що рахується з народною волею, яка, в свою чергу, виражається при виборі правлячої еліти.

Відповідно до способу участі громадян в управлінні державою, а також того, як і хто саме виконує безпосередньо функції влади, виділяють такі види демократії: представницьку і пряму.

Прямою називають таку систему правління, при якій громадяни беруть безпосередню участь у розробці, підготовці, обговоренні, а також прийнятті рішень. Дана форма участі була характерна для античної демократії. Сьогодні ж вона допустима тільки в невеликих громадах, населених пунктах, на підприємствах і т. д. Використовується така форма, як правило, для вирішення завдань, що не потребують особливої кваліфікації.

Представницька демократія вважається основним типом участі народу в сучасних системах управління. Суть цієї форми полягає в опосередкованій участі суб'єктів у вирішенні певних державних питань. Реалізується ця участь за допомогою вибору громадянами представників, покликаних виражати інтереси народу і від їх імені віддавати розпорядження і видавати закони. Дана форма необхідна в рамках існування масштабних соціальних систем, а також при певному рівні складності прийнятих рішень.

Дослідники виділяють також види демократії, що відповідають тому чи іншому періоду в історії людства. Всього існує п'ять типів.

Першою є демократія общинна. У племені проводили вибори вождів, ради старійшин.

Другий тип - династична демократія. Вона сформувалася з появою першої єгипетської держави. При тому, що верховні правителі, які передавали в той час владу у спадок, вони могли керувати державою не тільки у власних, а й у народних інтересах.

Слід зазначити, що ці види демократії були найдавнішими формами реалізації волі народу.

Третім типом є грецька система. Сьогодні її частіше називають «західною».

Четвертим типом є демократія формальна.

Ці види демократії (формальна і грецька) не мають зовнішніх відмінностей. Однак для четвертого типу характерна відсутність боротьби за владу.

П'ятим типом є однопартійна демократія. За цієї форми напрям політики країни на розвиток здійснюється не відповідно до вибору народу під час прямих виборів, а на підставі боротьби всередині однієї партії.Матеріали по темі