Теорія Ч. Дарвіна: рушійні сили еволюції

Теорія Ч. Дарвіна: рушійні сили еволюції


Суть концепції еволюції Ч. Дарвіна зводиться до лінії логічних, підтверджуваних експериментами та іншими дослідженнями, положень. Так, ним було доведено, що всім видам живих організмів властива індивідуальна спадкова мінливість за будь-якими ознаками; всі вони розмножуються в геометричній прогресії; всередині видів йде боротьба за існування в силу обмеження життєвих ресурсів; у цій боротьбі виживають і далі розмножуються тільки пристосовані особини.

Таким чином, основні рушійні сили еволюції - це спадкова мінливість, природний відбір і боротьба за існування. Розгляньмо більш детально кожну з них.

1. Спадкова мінливість - це вдосконалення хромосом і генів, а також поява різних поєднань у потомства батьківських ознак, тобто вона виникає внаслідок мутацій. Різноманітність спадкових ознак пояснюється повторенням мутацій і контактом особин між собою, також тут відіграє роль середовище їх проживання.

Еволюція живих організмів передбачає зміну генетичного середовища і створення тих живих одиниць, хромосоми яких утворюють вдалі комбінації. Збільшення кількості носіїв даних генів призводить до спадкових змін ознак організму, що проявляються в мутаціях, тому ці особини стають більш життєстійкими.

Мінливість буває трьох типів:

а) визначення - придбання певною кількістю одиниць одного виду нових ознак;

б) невизначена мінливість - виникнення різноманітних незначних особливостей, які не можна пояснити, у представників одного виду;

в) корелятивна - взаємозалежність набутих ознак організму.

Таким чином, рушійні сили еволюції, а саме спадкова мінливість, виникають внаслідок взаємодії спадкової інформації та умов конкретного зовнішнього середовища. При цьому набуті ознаки зберігаються протягом багатьох поколінь.

2. Боротьба за існування - механізм взаємовідносин між організмами та факторами неживої природи, зумовлений здатністю особин до розмноження (зростання їх чисельності) та обмеженістю ресурсів (території, їжі тощо). Виділяють такі форми:

а) боротьба з критичними умовами зовнішнього середовища, такими як надлишок або брак світла, вологи, зміна температури повітря;

б) боротьба всередині певного виду - виникає в результаті схожості потреб представників даного виду;

в) міжвидова боротьба - виражається у взаєминах між представниками різних видів.

Таким чином, такі рушійні сили еволюції, як мінливість і битва за існування, тісно взаємопов'язані, оскільки перша сприяє пристосуванню виду до умов неживої природи, що призводить до біологічного прогресу.

3. Природний відбір - ототожнює механізм виживання одиниць з необхідними спадковими змінами та їх подальше розмноження. Відбір є результатом боротьби за існування. Виділяють наступні його механізми:

а) утворення спадкових змін;

б) виживання і збереження особин з цими змінами у відповідному середовищі проживання;

в) розмноження цих одиниць, зростання їх чисельності та поширення корисних спадкових змін.

Рушійні сили еволюції, взаємодіючи один з одним, дозволяють пояснити освіту інших видів у природі. Матеріали, накопичені в різних розділах біології, мають логічний висновок тільки тоді, коли вони відповідають принципу еволюції.

Величезна заслуга Ч. Дарвіна полягає в поясненні процесу розвитку та освіти видів. Саме цей факт зробив еволюційне вчення Дарвіна загальноприйнятою теорією.