Статистична обробка даних та її особливості

Статистична обробка даних та її особливості


Статистична обробка даних неможлива без їх упорядкування, узагальнення та аналізу. Будь-які отримані результати спочатку необхідно привести в такий вигляд, щоб з них можна було отримати максимум корисної інформації. Якщо отриманих даних занадто багато, тоді їх необхідно згрупувати або узагальнити.


Так, для угруповання необхідно визначити норми, відповідно до яких отримані дані будуть розподілятися. При цьому від обраного способу залежатиме не тільки наочність, а й потенційна корисність отриманої інформації. Правильно згруповані результати досліджень набагато зручніше вивчати і піддавати аналізу.

Статистичні методи обробки даних можуть бути застосовані в багатьох сферах діяльності людини. Їх можна розділити на 3 основні види:

1) універсальні методи, які можна використовувати, не враховуючи область застосування;

2) методи для певних областей діяльності, що займаються дослідженням реальних процесів або явищ;

3) методи для дослідження певних даних.

Зрозуміло, чим точніше метод, за допомогою якого проводиться статистична обробка даних, тим результативніше виявиться проведення аналізу конкретної ситуації. Якщо перший метод застосовний для наукових результатів, значення яких буде оцінено лише за загальнонауковими критеріями, то третій метод застосовується лише для вирішення певних завдань у конкретній галузі.

Крім загальних знань про методи, за допомогою яких обробляються дані, важливо також знати, як краще працювати з отриманими результатами. Статистична обробка даних передбачає створення таблиць або графіків для наочності отриманої інформації.

На початковому етапі відомості можна звести в таблицю. Так, наприклад, статистична обробка даних експерименту, записана в табличному вигляді дозволяє позбавити дослідників від додаткових непотрібних записів показників, величин вимірювання, додаткових факторів, що впливають на хід проведення експерименту. У таблицях зручно записувати не тільки дані проведеного дослідження або експерименту, а й підбивати проміжні та основні підсумки. Правда, для правильної їх побудови необхідно заздалегідь продумати необхідну кількість рядків і стовпчиків, записати всі потрібні параметри.

Таблицю можна робити просто на аркуші паперу або відразу вводити дані в комп'ютер. Другий варіант дозволить швидко відсортувати потрібним способом отримані дані, знайти найбільше або, навпаки, маленьке значення, підвести підсумок або знайти середнє значення по обраній групі результатів.

Не варто забувати, що якщо грамотна статистична обробка даних вимагає кілька таблиць, то їх необхідно пронумерувати і для кожної придумати унікальну назву.

Більш наочним способом запису даних є графіки. Вони візуально показують залежність між різними величинами, полегшуючи розуміння результатів дослідження.

Знаючи основні принципи побудови таблиць і графіків, можна швидко і ефективно зробити обробку отриманих даних.