Спеціальна психологія. Методики і способи дослідження.

Спеціальна психологія. Методики і способи дослідження.


 Спеціальна психологія це галузь психології, яка займається вивченням особливих станів дитячого та підліткового віку під впливом деяких груп факторів. Такі стани проявляються в уповільненому або вираженому своєрідному психосоціальному розвитку дитини, який істотно ускладнює його соціально-психологічну адаптацію, самоосвіту і подальше професійне визначення.


Спеціальна психологія займається вивченням різних варіантів патології психічного розвитку та проблемами аномального розвитку психіки. Окрема увага при цьому приділяється вивченню індивідуальних особливостей розумово відсталих дітей, з ураженнями кори головного мозку та з порушенням діяльності аналізаторів (слух, мова). Достовірно вивчено, що первинний дефект викликає суттєві вторинні зміни, наприклад глухота, може викликати зміни психічного розвитку, перебудову життєвої позиції, сприйняття, мислення, взаємин з оточуючими. На основі даних спеціальної психології створюються спеціальні навчальні програми для людей з аномаліями розвитку. Основне завдання, яке ставить перед собою спеціальна психологія, це формування адекватної особистості за рахунок застосування спеціальних прийомів і методів виховання та навчання, в результаті яких відбувається перебудова і заміщення порушених функцій. 

Об'єктом спеціальної психології є людина з порушеннями в розвитку, а її завданнями є вивчення особливостей і закономірностей психічного розвитку людей з різними психологічними і фізичними відхиленнями в умовах корекційного навчання. Спеціальна психологія має кілька специфічних напрямків, які визначають її діяльність. Сурдопсихологія займається вивченням психології глухих і слабочуючих людей, тифлопсихологія вивчає психологію і поведінки сліпих і слабозорих людей, олігофренпсихологія вивчає психологію розумово відсталих людей, а логопсихологія призначена для допомоги особам з мовними розладами. Такий напрямок, як і психологія погляду, має особливе значення для людей навіть з найменшими порушеннями, оскільки являє собою чи не єдиний спосіб їх адаптації із зовнішнім світом.

Спеціальна психологія разом зі спеціальною педагогікою є основними складовими комплексної наукової дисципліни - дефектології, яка займається вивченням особливостей розвитку дітей з психічними та фізичними відхиленнями та їх подальшим навчанням і вихованням. Спеціальна психологія має особливі спеціальні методи дослідження, найбільш часто в ній застосовуються:

  • Групові та індивідуальні лабораторні психологічні експерименти. Вони являють собою активне втручання дослідника в життєдіяльність підопічного з метою створення умов, що виявляють будь-яку психологічну закономірність.
  • Спостереження. Спостереженням називається цілеспрямоване сприйняття підопічного.
  • Вивчення продуктів діяльності. Під цим впливом розуміється аналіз листа, виробів або дитячих малюнків.
  • Анкетування. Завдання в цьому варіанті дослідження представлені у вигляді запитань.
  • Проективні методики. Призначаються для діагностики особистості.
  • Навчальні експерименти. Являють собою природні експерименти, що характеризуються цілеспрямованим формуванням психологічних процесів.
  • Умовно-рефлекторні методики.

Кожна з цих методик застосовується в спеціальній психології в певних цілях з урахуванням зовнішніх факторів та індивідуальних особливостей людини. Вони досить затребувані серед осіб, які страждають різними фізичними і психічними вадами. Як і психологія погляду, спеціальна психологія сьогодні піднімається на абсолютно новий рівень. Хто знає, може бути вже в найближчому майбутньому завдяки їй, люди з психічними і фізичними відхиленнями стануть повноцінними членами нашого суспільства.