Що таке соціалізація і як вона змінює людину

Що таке соціалізація і як вона змінює людину


Спробуємо розібратися, що таке соціалізація, в чому її сутність і особливість. Адже для кожної особистості входження в суспільство і засвоєння його основних норм є фундаментом до подальшого безпроблемного і успішного життя і діяльності. Отже, що таке соціалізація? Будь-який сучасний підручник повідомить вам, що цей


термін передбачає процес залучення особистості до соціальних парадигмів, знайомство з соціальними ролями, залучення її в колективні зв'язки, навчання загальноприйнятої поведінки, цінностей і установок. Таким чином, цей процес необхідний кожній дитині для подальшого повноцінного життя в суспільстві, і відбувається вона за допомогою виховання і навчання в сім'ї, дошкільних установах і школі.

Розвиток поняття

Вперше питання про те, що таке соціалізація, було порушено ще античними грецьким мислителем Арістотелем, який міркував про те, громадським чи ні організмом є людина. Із зародженням власне соціальної науки в XIX столітті це питання знову було піднято. Згідно з популярною думкою того часу, початкова людська природа ототожнювалася зі звіриним початком, а процес соціалізації розглядався як буквальне олюднення і надання новонародженому соціальних установок. Пізніше ця точка зору втратила

актуальність. З розвитком еволюційних концепцій і суспільствознавства було доведено, що людина спочатку суспільна істота. Відповідно, питання про те, що таке соціалізація, змінило свої акценти. Тепер цей процес розглядався як плавне пристосування людини до вимог конкретного соціуму. Адже не секрет, що людська історія знала безліч суспільств з різною культурою і соціальними нормами. З поступовим вивченням зростали й знання про це явище. Чимало тому сприяли також когнітивна психологія, що вивчає становлення підлітків, і психоаналіз.

Етапи процесу

Сучасна теорія соціалізації виділяє кілька етапів цього феномену протягом людського життя:

  • Первинна соціалізація є першим знайомством дитини з навколишнім світом. Цей етап є, мабуть, найважливішим, оскільки в перші роки життя закладаються основні установки, які і далі впливатимуть на сприйняття подальшого навчання. На цьому етапі найважливішу роль відіграють батьки дитини, оскільки саме вони дають їй перші уявлення про навколишній світ і суспільство.
  • Вторинна соціалізація. Вона відбувається вже поза домом, у перших колективах

однолітків, в які потрапляє людина: дитячий садок, школа. Тут дитина сприймає нові соціальні ролі і вчиться взаємодіяти вже з чисельною групою. Найголовніший фундамент вже закладено під час первинної соціалізації, але й на цьому етапі прищеплюються дуже важливі риси, що впливають згодом на життєві цінності та пріоритети, а також на особисті якості людини.

Крім цього, є ще кілька видів цього феномену. Однак тут передбачається, що відбувається вже соціалізація молоді та дорослих людей:

  • Ресоціалізація. Процес усунення неправильних або несприятливих моделей поведінки і виховання нових вже у свідомому віці. Така ресоціалізація відбувається з кожною людиною протягом усього її життя. Власне, це процес пристосування до динамічного навколишнього світу: зростанню технологій, зміні державної ролі, економічних умов, соціальних уявлень тощо.
  • Організаційна соціалізація - процес набуття професійних знань і навичок для виконання певної соціальної ролі в організації.