Що таке сленг

Що таке сленг


Слово "сленг" походить від англійської slang. Цей термін у перекладі означає мову соціально або професійно відокремленої групи людей, яка не використовується в літературній мові, або ж варіант розмовної мови.

Сленг не є шкідливим утворенням мови, а скоріше є необхідною частиною системи сучасного мовлення. Він постійно змінюється, розвивається, може як миттєво утворюватися, так і зникати назавжди. Всі зміни в мові, пов 'язані з появою сленгу, засновані на спрощенні і розумінні усного мовлення. Сам по собі сленг - це жива і динамічна система, яка використовується в різних сферах життя людини.

Історія сленгу

Достеменно невідомий час появи слова slang в англійській промові, проте перша письмово зафіксована згадка цього слова у Великобританії датована початком XIX століттям. У той час воно було синонімом до слова образа. Проте вже до 1850 років слово сленг набуло більш широкого поняття і стало позначати просторіччя. Його почали отожествляти переважно з нижчими верствами населення, які його використовували. А з кінця позаминулого століття термін сленг став загальноприйнятим значенням для позначення розмовної мови.

Сленг у лінгвістиці

З точки зору лінгвістики, сленг - це один із стилів мови, який є антиподом формальної або офіційної мови. Він знаходиться на останньому щаблі всіх можливих мовних форм спілкування і включає різні форми мови, за допомогою яких люди отожествляють себе з тими чи іншими культурними або соціальними групами. Однак сленг відіграє важливу роль у самоідентифікації індивідів, які пов 'язані між собою певними інтересами і, так чи інакше, використовується всіма групами людей. Сленг складається з новоформ і фразеологізмів, спочатку виниклих і застосовуваних тільки в певних соціальних групах, відображаючи їх життєву орієнтацію. З часом, такі слова ставши загальнодоступними, зберігають свій емоційно-оціночний характер. З цього випливає, що сленг спочатку використовувався окремими категоріями соціуму, після чого перейшов у громадське вживання. Слова-сленгізми є зрозумілими для більшої частини носіїв мови. Сьогодні цей термін став багатозначним. Він належить до лексики вузького вживання - має неформальний характер і емоційну забарвленість. До такого виду лексики також належать і інші терміни, такі як професійна мова, жаргон і арго.

Сучасне визначення сленгу

У XXI столітті найбільш вдалим визначенням сленгу є наступне: "Сленг - це такий різновид мови, який використовується переважно в усному спілкуванні, і ставитися до стійкої соціальної групи, яка має спільні інтереси за ознакою професії або віку".Матеріали по темі