Що таке метрологія

Що таке метрологія


Бурхливий розвиток техніки і технологій, викликаний дедалі зростаючими потребами суспільства, призвів у двадцятому столітті до появи безлічі нових наукових дисциплін. Однією з подібних молодих наук є метрологія. Оскільки сфера її досліджень охоплює кілька галузей знань, відповідь на питання про те, що таке метрологія, не так очевидна.

Інструкція

1. Метрологією називають науку про вимірювання, а також певну сферу людської діяльності, безпосередньо пов 'язану з вимірами. Об 'єктом дослідження метрології як науки є практично вся фізична картина світу. Мета наукової метрології полягає в пошуку та формалізації методів і підходів до здійснення точних і достовірних вимірювань будь-яких об 'єктів, процесів або явищ, а також у створенні способів обробки і зберігання отриманих даних.

2. Наразі у вимірювальній науці виділяють три основні напрямки: фундаментальну, практичну та законодавчу метрологію. Фундаментальна метрологія, крім того, включає в себе загальнотеоретичний і прикладний розділ.

3. У загальному плані фундаментальну метрологію можна охарактеризувати як розділ науки про вимірювання, що служить філософським і теоретичним базисом для всіх інших напрямків. Вона займається виробленням основних концепцій, теорій, а також створенням методів, моделей і математичного апарату для подальших досліджень і практичного застосування. Зокрема, в рамках загальнотеоретичної метрології відбуваються побудови загальних концепцій та розробка загальних методів вимірювань. У метрології ж прикладної дані принципи конкретизуються стосовно певних об 'єктів, фізичних явищ і процесів. Таким чином, прикладна метрологія використовує результати загальнотеоретичних досліджень для створення конкретних методів вимірювань.

4. Законодавча метрологія, діючи почасти в галузі права, покликана забезпечити суспільство інструментом регламентування будь-яких аспектів, пов 'язаних з вимірами, що мають практичне значення. Продуктом її дослідження є правила, норми та вимоги до здійснення вимірювань, що задовольняють поточну правову систему держави.

5. Практична метрологія зводить воєдино результати, отримані в рамках досліджень фундаментального та законодавчого спрямування. Вона вивчає можливості та декларує правила і способи практичного застосування різноманітних методів вимірювань у різних галузях людської діяльності.