Що таке кільцева композиція

Що таке кільцева композиція


Композиція - це певне розташування елементів художнього твору, підпорядковане авторському задуму в розкритті ідейного змісту. До композиційних прийомів відносять також вибір засобів розкриття, організації образів, їх зв 'язків і відносин. Композиція літературного тексту ніколи не буває випадковою, вона висловлює художній сенс твору. Одним з найбільш поширених композиційних прийомів є повтор, на основі якого створюється кільцева композиція.


оповіднийтип мовленняУмовно можна виділити два типи композиції: простий і складний. У першому випадку роль композиції зводиться до об 'єднання змістовних елементів твору в єдине ціле без виділення особливо важливих, ключових сцен, предметних деталей, художніх образів. В області сюжету - це пряма хронологічна послідовність подій, один і використання традиційної композиційної схеми: експозиція, зав 'язка, розвиток дії, кульмінація, розв' язка. Однак цей тип практично не зустрічається, а є лише композиційною "формулою", яку автори наповнюють багатим змістом, переходячи до складної композиції. Кільцева композиція належить до складного типу. Мета такого виду композиції - втілити особливий художній сенс, використовуючи незвичайний порядок і поєднання елементів, частин твору, опорних деталей, символів, образів, засобів виразності. У цьому випадку поняття композиції наближається до поняття структури, вона стає стильовою домінантою твору і визначає його художню своєрідність. В основі кільцевої композиції лежить принцип обрамлення, повторення в кінці твору будь-яких елементів його початку. Залежно від виду повторення в кінці рядка, строфи, твори в цілому визначають звукове, лексичне, синтаксичне, смислове кільце. • Звукове кільце характеризується повтором окремих звуків в кінці віршованого рядка або строфи і є різновидом прийомів звукопису. "Не співай, красуня, при мені..." (О.С. Пушкін) • Лексичне кільце - це наприкінці віршованого рядка або строфи. "Подарую я шаль з Хорасана/І килим ширазський подарую". (С.А. Єсенін) • Синтаксичне кільце являє собою повтор словосполучення або цілого речення в кінці віршованої строфи. "Шагане ти моя, Шагане !/Тому що я з півночі, чи що ,/Я готовий розповісти тобі поле ,/Про хвилясте жито при місяці ./Шагане ти моя, Шагане". (С.А. Єсенін) • Смислове кільце зустрічається найчастіше в творах віршованих і прозових, сприяючи виділенню ключового художнього образу, сцени, "замикаючи" основну думку автора і посилюючи враження замкнутості життєвого кола. Наприклад, в оповіданні І.О. Буніна "Пан з Сан-Франциско" у фіналі знову описується знаменита "Атлантида"? пароплав, який повертає в Америку тіло померлого від серцевого нападу героя, який колись на ньому вирушав у круїз. Кільцева композиція не тільки надає розповіді завершеність і гармонійність у співмірності частин, але і немов розширює межі створеної у творі картини відповідно до авторського задуму. Не слід плутати кільцеву композицію з дзеркальною, яка також заснована на прийомі повтору. Але в ній головним є не принцип обрамлення, а принцип "відображення", тобто початок і кінець твору повторюються в протиставленому вигляді. Наприклад, елементи дзеркальної композиції зустрічаються в п 'єсі М. Горького "На дні" (притча Луки про праведну землю і сцена самогубства Актора).повтореннясловаМатеріали по темі