Що таке етимологія

Що таке етимологія


Вживаючи в повсякденній промові ті чи інші слова, людина зазвичай не замислюється про історію їх походження. Інша справа - вчені-лінгвісти. Вони витрачають багато часу на те, щоб докопатися до справжнього значення слів і відновити шлях їх розвитку. Існує навіть спеціальний розділ мовознавства, присвячений цим питанням, який називається етимологією.

Етимологія: два підходячи до поняття

Термін "етимологія" має грецьке коріння і походить від слів "правда" і "вчення". Зазвичай це поняття вживають у двох основних значеннях, які не слід плутати. Коли говорять про етимологію окремого слова, зазвичай мають на увазі встановлення його історичного коріння. Нерідко цей термін використовують для позначення розділу мовознавства, який якраз і займається дослідженням походження слів.

Принципи цієї науки цілком можна застосувати і до самого терміну "етимологія". Вперше він зустрічається в працях стародавніх філософів Греції. Складені частини цього слова мають значення "вірний, істинний" і "сенс, вчення". Інакше кажучи, етимологія ставить своїм завданням знаходження справжнього сенсу слів. Особливе значення для мовознавців має відшукання значення слова, яке вкладалося в нього в момент створення, а також відстеження динаміки зміни початкового сенсу.

Розвиваючись, слова змінюють не тільки свої значення, а й зовнішню форму. Зазнає змін, зокрема, звуковий вираз і фонетичний вигляд слова. Якщо вченим вдається відновити найдавнішу форму терміну, то питання з його походженням часто прояснюється. Іноді виявляється, що стародавнє звучання передбачало зовсім не той сенс, який у слово вкладають сучасні носії мови.

Етимологія як наука

Предметом етимології як науки слід вважати дослідження процесу створення словникового складу мови та джерел словоутворення. Мовознавці, які займаються етимологією, прагнуть по можливості більш точно реконструювати склад мови, починаючи з найдавніших періодів, коли писемність тільки зароджувалася. Етимологічний аналіз спрямований на визначення тієї словоосвітньої моделі, за якою виникло певне слово. Особливо захопливо буває простежити за історичними змінами первинних форм та їх послідовною трансформацією. Серед методів етимології можна назвати генетичний аналіз і порівняно-історичний підхід, які найчастіше використовуються в комплексі. Будучи розділом мовознавства, етимологія найтіснішим чином пов 'язана з іншими науками про мову: лексикологією, морфологією, семантикою, діалектологією. Без даних, які надає етимологія, буває складно зрозуміти природу зрушень у семантичних структурах, які відбуваються при історичному розвитку мови. Методи етимології дозволяють проникнути на ті хронологічні рівні, де письмової історії ще не існувало. Ця наука своїми даними доповнює відомості, які людство черпає з історії та археології.