Що характеризує коефіцієнт варіації

Що характеризує коефіцієнт варіації


Під час проведення наукових досліджень багато хто стикається з мінливістю вивчається ознаки в окремих одиниць сукупності, його коливанням щодо деякого значення, тобто з його варіацією. Ось її і слід обов'язково враховувати, щоб отримати найбільш достовірні відомості про хід виконання того чи іншого наукового дослідження.


Більшість дослідників, виробляючи визначення інтервалу зміни значення того чи іншого параметру, найчастіше вдаються до абсолютних і відносних показників. Серед останніх найбільше поширення отримав коефіцієнт варіації, який у разі, якщо досліджувана величина характеризується нормальним розподілом, є критерієм однорідності сукупності. Цей показник дозволяє визначити, який ступінь розкиданості матимуть значення досліджуваного параметра, не звертаючи уваги на масштаб і одиницю вимірювання.

 Коефіцієнт варіації можна обчислити, розділивши стандартне відхилення на середнє арифметичне значення змінної, виражене у відсотках. Результат цього обчислення може потрапляти в інтервал від нуля до нескінченності, зростаючи в міру збільшення варіації ознаки. Якщо отримане значення менше 33,3% - варіація ознаки слабка. Якщо більше - сильна. В останньому випадку досліджувана сукупність даних є неоднорідною, її середня величина визнається нетиповою, а тому не може бути узагальнюючим показником. Тому для даної сукупності варто застосувати інші показники.

  Варто зазначити, що коефіцієнт варіації не тільки характеризує однорідність деякої сукупності, але також застосовується в якості порівняльної її оцінки. Наприклад, його застосовують, якщо необхідно порівняти розміри коливання тієї чи іншої ознаки в сукупностях, для яких розрахована величина середнього значення різна. У цьому випадку розкид отриманих даних не дозволяє провести об'єктивну оцінку набутого значення. Коефіцієнт варіації характеризує відносну мінливість змінної, а тому може бути відносним заходом коливання значення параметра, що вивчається.  

Однак тут існують деякі обмеження. Зокрема, оцінити ступінь коливання значень параметра можна лише для конкретної ознаки і якщо сукупність має певний склад. При цьому рівність даних показників може свідчити як про сильну, так і про слабку варіацію. Це у випадку, якщо ознаки різні або дослідження проводяться на різних сукупностях. Такий результат формується під дією досить об'єктивних причин, і це слід обов'язково враховувати під час обробки отриманих експериментальних даних.

 Коефіцієнт варіації знаходить широке застосування при проведенні статистичної обробки даних у різних галузях науки і техніки. У тому числі, його активно задіють при виконанні оцінки коливання параметрів в економіці та соціології. При цьому застосування коефіцієнта унеможливлюється, якщо необхідно дати оцінку мінливості змінних, які здатні змінювати свій знак на протилежний. Адже тоді в результаті розрахунків будуть отримані некоректні значення даного показника: або воно буде дуже маленьким, або буде мати негативний знак. В останньому випадку варто перевірити правильності виконаних розрахунків.

  Таким чином, можна сказати, що коефіцієнт варіації - це параметр, який дозволить вам оцінити ступінь розкиду і відносну мінливість середньої величини. Застосування даного показника дозволяє виявити найбільш значущі фактори, акцентування уваги на яких дозволить досягти поставлених цілей і вирішити необхідні завдання.Матеріали по темі