Ряди динаміки та їх характеристика

Ряди динаміки та їх характеристика


Ряди динаміки та їх складання є основним прийомом у статистиці, що дозволяє охарактеризувати зміни, які має певне явище. Вони являють собою хронологічну, тимчасову або динамічну послідовність показників, яка демонструє рівень розвитку.


Обов'язковими елементами, які мають ряди динаміки, є час і значення показника, який досліджується. Останнє складове може бути представлено у вигляді рівня ряду. Залежно від цього розрізняють наступні види рядів динаміки.

Якщо при дослідженні орієнтуються на тимчасовий показник, то їх підрозділюють на інтервальні і моментальні ряди. Якщо дані були взяті за певні періоди часу, то це інтервальний ряд. Прикладом можуть служити обсяги продукції, виробленої за місяць або рік, кількість відпрацьованих годин тощо.

У випадку, коли кожен окремий рівень ряду показує значення явища в конкретний момент, ряди динаміки носять назву моментних. Як приклад можна використовувати показник кількості населення на початок року або кількості матеріалів на певне число.

Ці два види рядів динаміки мають і ще одну відмінність. Інтервальний ряд містить більш реальну інформацію, тобто загальні підсумки роботи за певний період часу. Моментний ряд характеризує явище тільки в якийсь момент часу, тобто це не узагальнюючий показник.

Також рядки динаміки розрізняють залежно від форми уявлення. Тут розрізняють ряди середніх, абсолютних і відносних величин.

Залежно від часових інтервалів та відстаней між датами вимірювань можна виділити повні та неповні ряди, що мають певну хронологію.


Коли часові проміжки або дати вимірювань мають рівні інтервали і йдуть один за одним, то вони являють собою повний ряд. Наприклад, вимірювання певного показника на певне число кожного місяця і їх аналіз. Ці ряди називають рівновідстоячими.

Коли інтервали не дотримуються і мають різні проміжки, то ці ряди динаміки вважаються неповними.

Для складання рядів динаміки необхідний збір статистичних даних. Відомості беруться за конкретною територією, об'єктом та іншими факторами. Вони повинні бути співставні і ідентичні.

Рядки, що містять числові значення, повинні бути впорядковані за тимчасовою ознакою. Аналіз не можна вважати повноцінним, якщо пропущені деякі рівні. Якщо деякі відомості неможливо отримати, то їх замінюють умовні показники рядів динаміки.

Для того щоб провести аналіз, необхідно описати характер змін і розрахувати середні показники. Для цього використовують такі дані:

  1. Темпи зростання явища.
  2. Абсолютний приріст.
  3. Темпи приросту.
  4. Абсолютне значення, яке притаманне одному відсотку приросту.

Якщо аналіз проводять у певний момент часу, то наводять базисні показники. Якщо кожен наступний показник пов'язаний з попереднім, то мова ведуть про показники, що мають ланцюговий характер.

Середні показники, які використовують при складанні рядів динаміки, підрозділюють на такі види:

  1. Середній рівень ряду. Це значення, яке є загальним для всіх показників ряду за якийсь період або на якийсь момент часу.
  2. Середній темп зростання показника.
  3. Середній абсолютний приріст.
  4. Середній темп приросту.

Якщо розглядати ряд динаміки з теоритичної точки зору, то в цьому випадку він складається з таких компонентів: випадкові коливання, сезонні або циклічні коливання і тенденції розвитку або тренди, які характеризують зниження і збільшення його рівнів.

Лави динаміки дозволяють вивчити характер розвитку всіх явищ, які відбуваються в економічному та соціальному житті суспільства.Матеріали по темі