Різні методи історичного дослідження

Різні методи історичного дослідження


В основі історії як предмета і науки лежить історична методологія. Якщо в багатьох інших наукових дисциплінах існує два основних методи пізнання, а саме - спостереження і експеримент, то для історії доступний тільки перший метод. Навіть незважаючи на те, що кожен справжній вчений намагається зменшити до мінімуму вплив на об'єкт спостереження, він все одно по-своєму трактує побачене. Залежно від методологічних походів, що застосовуються вченим, світ отримує різні трактування однієї і тієї ж події, різноманітні навчання, школи тощо.


Виділяють такі методи історичного дослідження:


- логічні,
- загальнонаукові,

- спеціальні,
- міждисциплінарні.

Логічні методи історичного дослідження
На практиці історикам доводиться користуватися спеціальними методами дослідження, в основі яких знаходяться логічні та загальнонаукові методи. До логічних (філософських) методів відносять аналіз і синтез, аналогію і порівняння, моделювання та узагальнення та інші.

Синтез передбачає возз'єднання будь-якої події або об'єкта з більш дрібних складових, тобто тут використовується рух від простого до складного. Повною протилежністю синтезу є аналіз, в якому доводиться рухатися від складного до простого.

Не менш важливі такі методи дослідження в історії як індукція і дедукція. Остання дозволяє виробити теорію на підставі систематизації емпіричних знань про об'єкт, що вивчається, виводячи численні слідства. Індукція ж перекладає все від приватного до загального, найчастіше ймовірнісного, становища.

Також вчені використовують аналгію і порівняння. Перша дає можливість побачити якусь схожість між різними об'єктами, що мають велику кількість відносин, властивостей та іншого, а порівняння - судження про ознаки відмінності і схожості між об'єктами. Порівняння вкрай важливе для якісно-кількісної характеристики, класифікації, оцінки та іншого.

Особливо методи історичного дослідження виділяють моделювання, яке дозволяє лише припустити зв'язок між об'єктами, щоб виявити їх місце розташування в системі, і узагальнення - метод, що виділяє загальні ознаки, що дозволяють зробити ще більш абстрактну версію події або будь-якого іншого процесу.

Загальнонаукові методи історичного дослідження
У даному випадку вищевказані методи доповнюються емпіричними способами пізнання, тобто експериментом, спостереженням і виміром, а також теоретичними способами дослідження, таких як математичні методи, переходи від абстрактного до конкретного і навпаки, та інші.

Спеціальні методи історичного дослідження
Одним з найбільш важливих в цій області є порівняно-історичний метод, який не тільки виділяє глибинні проблеми явищ, але й вказує на схожості та особливості в історичних процесах, вказує на тенденції тих чи інших подій.

Свого часу особливе поширення отримала теорія К. Маркса і його історико-діалектичний метод, на противагу до якого виступав цивілізаційний метод.

Міждисциплінарні методи дослідження в історії
Як і будь-яка інша наука, історія взаємопов'язана з іншими дисциплінами, які допомагають пізнавати невідоме для пояснення тих чи інших історичних подій. Наприклад, використовуючи методики психоаналізу, історики отримали можливість трактувати поведінку історичних особистостей. Дуже важливою є взаємодія між географією та історією, в результаті якої з'явився картографічний метод дослідження. Лінгвістика дозволила дізнатися багато про ранню історію на підставі синтезу підходів історії та мовознавства. Також дуже тісні зв'язки між історією та соціологією, математикою тощо.

Картографічний метод дослідження - окремий розділ картографії, що має важливе історичне та господарське значення. З його допомогою можна не тільки визначити місце проживання окремих племен, позначити переміщення племен та інше, а й з'ясувати розташування корисних копалин та інших важливих об'єктів.

Очевидно, історія тісно пов'язана з іншими науками, які значно полегшують дослідження і дають можливість отримати більш повну і велику інформацію про вивчений об'єкт.