Програма захисту безперервності бізнесу

Програма захисту безперервності бізнесу


Кожна фірма періодично стикається з непередбаченими обставинами, що перешкоджають її нормальному функціонуванню. Успіх або невдача фірми залежать від здатності діяти організовано і системно. Переваги розробки програми безперервності бізнесу в тому, що вона захищає активи компанії і знижує можливість простою, мінімізує потенційну шкоду, страхові виплати і втрати; забезпечує організаційну стабільність, а також забезпечує обслуговування клієнтів завдяки доступності життєво важливих ресурсів і безперервності операцій.

Кожна фірма періодично стикається з непередбаченими обставинами, що перешкоджають її нормальному функціонуванню. Тому разом з розробкою превентивного контролю риск-менеджмент повинен також забезпечити заходи оперативного реагування в кризових ситуаціях.

Незважаючи на серйозність проблеми, згідно з проведеному AT&T опитуванню більше 1000 компаній по всьому світу, у 25% середніх і великих компаній немає плану забезпечення безперервності бізнесу або інших документів на випадок відновлення діяльності компанії. Навіть серед організацій, що мають такий план, 27% не оновлювали його впродовж року, а 19% — впродовж п'яти років, що рівносильно його відсутності. У середньостатистичній організації щорічно відбувається приблизно 13 незапланованих простоїв; середня тривалість кожного — 4 години. Успіх або невдача фірми залежать від її здатності діяти організовано і системно, незалежно від ступеня тяжкості кризи.

Забезпечення безперервності діяльності, а також мінімізація негативних наслідків, обумовлених яким-небудь перериваннями або зовнішніми діями, — одні з ключових завдань, що стоять перед керівництвом будь-якої компанії.

Під

перериванням діяльності мається на увазі позаштатна ситуація, наслідком якої є зупинка або втрата ключових бізнес-процесів, що негативно відбивається на виконанні основних бизнес-целей організації. Це поняття відрізняється від простоїв і системних збоїв, що виникають у рамках нормального функціонування і вплив яких просто знижує ефективність процесів в короткостроковій перспективі.

Термін

"план забезпечення безперервності бізнесу" є найбільш загальним і понад усе відповідає кінцевій меті будь-якого подібного плану — безперервності і збереження бізнесу при настанні надзвичайних ситуацій, а також відновлення бізнесу після виходу з надзвичайної ситуації.

Ретельно складений, документований план показує, які першочергові завдання і дії робочої групи, і прораховує процес руху від простою до повного відновлення діяльності компанії. Після складання плану його піддають перевірці і виправляють виявлені недоліки. План має бути повним, усеосяжним, і його треба постійно перевіряти ще раз і коригувати у міру зміни процесу ведення бізнесу. Це документ, що визначає компроміс співвідношення витрат на забезпечення безперервності і вигоди від безперебійної діяльності, який постійно піддається коригуванню.

Розробка ситуаційних аварійних планів по недопущенню неприйнятно тривалих перебоїв для організації, де безперервність бізнесу життєво важлива, може складатися з

п'яти етапів.

1. Ідентифікація етапів і операцій, зупинка по яких недопустима.

2. Оцінка тривалості зупинки кожного з етапів, ділянок, процесів і операцій, яку фірма може витримати без загальної зупинки. Ці оцінки зводяться в таблицю, де показується час виживання елементів фірми при перебої по кожному елементу бізнесу.

Таблиця. Час виживання при збоях (умовний приклад)

Елементи організації, в яких відбувається збій

Підрозділи, етапи, ділянки і інші елементи організації

     

елемент 1

елемент 2

елемент 3

 

Елемент 1

Для збереження власної працездатності допустима зупинка не більше 30 хвилин.

При зупинці елементу 1 більш ніж на 1 годину елемент 2 вимушений зупиниться. Для відновлення роботи знадобиться 15 хвилин.

При зупинці елементу 1 більш ніж на 45 хвилин елемент 3 зупиниться. Для відновлення роботи знадобиться 25 хвилин.

 

Елемент 2

Елемент 1 може працювати незалежно від елементу 2.

Для збереження власної працездатності допустима зупинка не більше 1 години.

При зупинці елементу 2 більш ніж на 1 годину елемент 3 зупиниться і не зможе відновити роботу впродовж 3 діб.

 

 

3. Визначення, опис і ранжирування можливих збоїв і аварій.

4. Ідентифікація досить завчасної симптоматики для виявлення позаштатних ситуацій, що можуть привести до неприйнятних перерв.

5. Створення ресурсів негайної доступності для тимчасового забезпечення зобов'язань фірми на період усунення зупинки.

6. Створення очікуючих ресурсів, які будуть доступні, якщо усунення перебою затягнеться.

Управління безперервністю бізнесу, маючи у своїй основі технічний зміст, є завданням організаційно-економічним і управлінським, оскільки безпосередньо пов'язано з можливістю здійснення багатьма організаціями своєї професійної діяльності, яка наражається на небезпеку збоїв або відмов в їх комп'ютерних системах у зв'язку з різними надзвичайними ситуаціями.

Переваги розробки програми безперервності бізнесу в тому, що вона захищає активи компанії і знижує можливість простою і збоїв в роботі; визначає і мінімізує потенційну шкоду, страхові виплати, відповідальність і втрати; забезпечує відновлення і організаційну стабільність за допомогою скорочення часу і масштабів збоїв, а також забезпечує обслуговування клієнтів завдяки доступності життєво важливих ресурсів і безперервності операцій.

Розробка комплексної програми по забезпеченню безперервності бізнесу дозволяє складати плани на випадок екстрених ситуацій, швидко розпізнавати потенційні загрози, системно реагувати на них і повертатися до нормальної роботи після будь-яких непередбачених подій. Хоча забезпечення безперервності бізнесу призводить до додаткових "непродуктивних" витрат, керівництву організації слід на них піти, щоб не піддавати компанію ризику потенційних величезних втрат. В середньому витрати на забезпечення безперервності бізнесу складають приблизно 2% від загального бюджету у сфері інформаційних технологій.

Частиною управління безперервністю бізнесу комерційної організації є розробка комплексної програми моніторингу у виді

контрольного переліку питань, що охоплюють усі розділи такого управління. Кожне з пропонованих питань — перевірка тієї або іншої критично важливої складової програми. За результатами тесту виконавчий директор або координатор приймають рішення про оновлення і удосконалення програми безперервності бізнесу.

Програма зашиті безперервності бізнесу організації включає забезпечення

безперервності двох базових категорій бізнес-процесів:

  • основні бізнес-процеси, орієнтовані на виробництво продукції або надання послуг, що представляють цінність для клієнта і забезпечують отримання доходу для підприємства. У більшості фірм таких процесів не більше десятка;
  • бізнес-процеси, що забезпечують, — допоміжні процеси, призначені для виконання основних бізнес-процесів.

Процес управління безперервністю бізнесу можна розділити на

два напрями:

  • забезпечення стійкості бізнес-процесів до кризових ситуацій;
  • відновлення бізнес-процесів, операцій і ресурсів організації після лих.

У першому випадку завдання управління безперервністю бізнесу полягає в

зниженні вірогідності настання ризикової події і виражається в розробці і впровадженні превентивних антикризових заходів. У другому випадку — в

мінімізації і коригуванню негативного впливу надзвичайної події, що вже настала.

План по управлінню безперервністю бізнес-процесів документує цілі, опис і межі програми планування безперервністю бізнесу. Менеджер або група, що відповідає за реалізацію програми, повинні ствердити план і бюджет плану. Останній не має бути громіздким або надмірно деталізованим. Він повинен відповідати розмірам і складності завдань по забезпеченню безперервності бізнес-процесів конкретної організації.

Як і більшість планів компанії, план безперервності бізнесу повинен розвиватися і удосконалюватися впродовж життєвого циклу кожного бізнес-процеса у міру накопичення інформації про діяльність організації і зв'язані риски, повинен охоплювати усі основні функції компанії і містити документально оформлені і практично перевірені процедури, дотримання яким забезпечить безперервність основних бізнес-процесів або мінімізацію часу їх перерви.