Предмет економіки

Предмет економіки


Предмет світової економіки, виступаючи в якості методологічної основи в складній сукупності галузей, чинить істотний вплив на розвиток соціальних наук. Теорія про господарську діяльність, наприклад, на думку Кейнса, не є набором вже готових рекомендацій, які застосовні виключно в господарській політиці. Економічне вчення вважається більшою мірою технікою мислення, інструментом. Наука допомагає виводити правильні умовиводи.


Предмет вивчення економіки - це те, що досліджує ця наука. Назва дисципліни походить від поєднання двох грецьких слів. Буквально термін «економіка» позначає «мистецтво з управління домашнім господарством». Вивчає ця наука господарські закономірності і проблеми.

При цьому багато фахівців говорять про те, що при дослідженні даної дисципліни на перше місце найчастіше виходять не закономірності, а економічні проблеми. Вони існують і вирішуються в рамках суспільства, в межах сформованої в ньому економічної системи. Сама ж система є тільки частиною, елементом суспільного устрою. Соціум являє собою досить складну структуру. У ній присутня і політика, і сім'я, і ідеологія, і національні взаємини, і релігія, і інше. Найважливіше місце в суспільному устрої займає економічна система.

Всередині структури господарювання здійснюється обмін, виробництво, споживання, розподіл продуктів, факторів виробництва, послуг. Всі ці види діяльності на певному етапі мають свою значимість.

Предмет економіки вивчає частину громадського устрою - систему господарської діяльності. Дане визначення, втім, на думку ряду авторів, вважається занадто загальним. Економічна система вивчається різними економічними науковими дисциплінами. Зокрема, до них відносять бухгалтерський облік, фінанси і кредит, статистику, господарські міжнародні відносини та інші. Однак всі ці науки являють собою спеціальні конкретні дисципліни. Цим від них відрізняється предмет економіки, так як вона охоплює всі галузі в цілому. Це - загальнотеоретична дисципліна. Предмет економіки є основою для розвитку та вивчення інших економічних наук.

Дана дисципліна вивчає види діяльності, які пов'язані з грошовими угодами та обміном між людьми. Предмет економіки - повсякденна ділова життєдіяльність людей, способи вилучення засобів до існування, а також методи їх застосування.

Економічне вчення є суспільною наукою. Воно досліджує поведінку людини і груп людей у розподілі, виробництві, споживанні та обміні матеріальних благ. Економічна теорія вивчає способи, за допомогою яких людство вирішує завдання в споживчій і виробничій галузі. Згідно з формулюванням Енгельса, ця наука досліджує закони, за допомогою яких стає можливим управління обміном і виробництвом матеріальних цінностей на різних стадіях розвитку суспільства. Маршалл зводив предмет науки до вивчення багатства, мотивацій до протидії та стимулів людської дії.

Економічна теорія займається вивченням суспільних відносин людей в межах виробництва. Наука також досліджує виробничий лад. Економічний світ являє собою структуру досить складну. В межах даної системи існує взаємодія мільйонів людей, господарських галузей, цін на послуги і товари, підприємств та іншого. У зв'язку з цим виникає і таке різноманіття при визначенні предмета економіки. Вона досить близько стикається з різними галузями, навчальними дисциплінами. Зокрема, відзначається взаємозв'язок економіки з соціологією, політологією, історією, психологією.