Поняття системи

Поняття системи


І в повсякденному житті, і в техніці, і в науці всякий раз, коли хочуть сказати про щось впорядковане, використовують поняття системи. Воно є базовим як для теоретичних, так і для практичних дисциплін. Будь-яка система виглядає як комплекс взаємопов'язаних явищ, предметів і відомостей. Також це можуть бути знання про суспільство, природу тощо.


Поняття системи може включати будь-який об'єкт, що володіє такими базовими ознаками:

- прагнення до збереження власної структури;

- наявність потреби в керівництві, в управлінні.

Крім основних, перерахованих вище, поняття системи включає в себе також і такі властивості:

1. Цілісність. Це неодмінна ознака системи, оскільки вона є однією цілою, що складається з декількох частин, які можуть відрізнятися за якістю, але, тим не менш, добре поєднуватися і взаємодіяти.

2. Стійкі стосунки між самими елементами або їх ознаками. Система не зможе існувати, якщо цей внутрішній зв'язок буде слабшим за зв'язок з тими частинами, які в неї не входять.

3. Наявність організації. Ця ознака характеризується нижчим ступенем невизначеності системи порівняно зі ступенем невизначеності тих факторів, які її формують і взагалі визначають можливість її створення.

4. Емерджентність. Ця ознака означає, що цілісна система має властивості, яких немає ні в одного з її елементів, узятих окремо. І в свою чергу це свідчить про те, що вона не є лише сукупністю цих частин.

Поняття системи передбачає, що вона може відноситися до одного з трьох видів:

1. Соціальна. Для неї характерна наявність і елементів, пов'язаних один з одним, і людини.

2. Біологічна. Вона включає в себе тваринний і рослинний світ планети.

3. Технічна. Вона включає всі вироби, призначені для використання людьми і мають інструкції (наприклад, верстати, комп'ютери, різне обладнання).

Ці три підсистеми, в свою чергу, можуть бути:

1. Природними. Вони створюються суспільством або самою природою. Наприклад, система використання землі, що складається з декількох циклів; світобудови; стратегія, розроблена з метою стабільного розвитку економіки світу.

2. Штучні системи. Їх створюють люди, щоб реалізувати намічені раніше цілі і завдання. Це профспілка студентів, сім'я, політична організація, що формується під час передвиборної кампанії.

3. Передбачувані, або детерміновані системи. Вони працюють за правилами, які задані заздалегідь і результат яких зумовлений. Це, наприклад, виробництво якогось певного виду продукції, процес навчання студентів. Сюди ж відноситься і поняття операційної системи, що складається з програм, спрямованих на те, щоб найбільш ефективно використовувати всі можливі ресурси обчислювальної системи.

4. Ймовірнісні системи. На них впливає як внутрішнє, так і зовнішнє середовище, а їх результати передбачувані заздалегідь. Це, наприклад, гра в лото, підприємницька діяльність, підрозділи, що займаються науковими дослідженнями.

5. Відкриті системи. Вони безпосередньо пов'язані з середовищем і залежать від нього. Сюди входить і поняття податкової системи, і комерційні фірми, і органи місцевого самоврядування, і преса, радіо і телебачення.

6. Закриті системи. Вони створюються людьми або компаніями, щоб задовольняти інтереси і потреби тільки свого кола. Це, наприклад, організації масонів, східна сім'я, політичні партії.

Абсолютно всі згадані властивості системи характерні для будь-якої організації. Якщо випаде хоча б одна з ознак, вона перестане існувати. Тобто основна умова функціонування організації - її системний характер.Матеріали по темі