Міжнародні фінанси та їх різновиди у світовій економіці

Міжнародні фінанси та їх різновиди у світовій економіці


Міжнародні фінанси, на відміну від державних та фінансів окремих суб'єктів господарювання, є багатосуб'єктною категорією (представлені великою кількістю суб'єктів). Сказане означає, що міжнародний фонд грошових коштів відсутній як такий, не зосереджений в конкретному місці і не є власністю певного суб'єкта світової економіки.


Міжнародні фінанси - це грошові потоки, що знаходяться у взаєминах між собою у сфері глобальної економіки. Вивчення даного поняття сприяє підвищенню ефективності управління будь-якими коштами, успішності в роботі світового бізнесу і надає можливість приймати оптимальні рішення, що істотно впливають на економічну політику будь-якої країни.

Роль фінансів у розвитку міжнародного співробітництва виражається в сутності формулювання економічної категорії, яка представлена фондами фінансових ресурсів. Ці фонди утворилися на базі розвитку міжнародних ринкових відносин і можуть використовуватися для забезпечення достатньої рентабельності та безперервності виробництва громадського продукту.

Міжнародні фінанси з точки зору інституційності можуть бути представлені сукупністю банківських систем, різних видів бірж (фондових або валютних), міжнародних фінансових і кредитних установ, об'єднань, завдяки яким відбувається рух фінансових потоків у світовому масштабі.

Світові фінансові ресурси утворюють відповідний ринок, який може бути розглянутий з позиції його функцій і термінів обігу активів. За функціональною ознакою підрозділюється на валютний ринок, страхових послуг, кредитів і акцій, а також сюди можна включити і ринок деривативів. На перерахованих ринках, у свою чергу, виділяються різні по суті сегменти. Наприклад, на кредитному ринку виділені сегменти банківських кредитів і боргових цінних паперів, на страховому ринку - перестрахування тощо.

Міжнародні фінанси належать до інструментів здійснення діяльності глобальних фінансових організацій з властивими їм функціями. До таких належать:

- банк міжнародних розрахунків, який створений в 1930-му році і є першим міжнародним банком, що діє на підставі укладеної угоди між Англією Бельгією, Німеччиною, Італією, Францією і Японією. Метою створення даної банківської установи є сприяння плідним взаєминам і співпраці банків держав-учасниць, а також забезпечення розрахунків між ними;

- міжнародний валютний фонд створено в березні 1947 року у вигляді спеціалізованого органу ООН. Його капітал формувався завдяки внескам учасників, а основними функціями є: створення фінансової підтримки в розвитку міжнародної торгівлі, підтримка валютної співпраці та усунень обмежень у валютних операціях, а також надання кредитних коштів будь-якій країні-учасниці для формування платіжного балансу.

- міжнародний банк реконструкції та розвитку розпочав своє існування в 1946 році у вигляді спеціального органу, що не залежить від ООН. До його функцій можна віднести інвестиційну діяльність у країнах, що розвиваються, аналітичну та консультаційну діяльність в економічній сфері, посередницькі послуги при перерозподілі ресурсів між різними верствами населення.

Повертаючись до початкового формулювання, міжнародні фінанси ґрунтуються на трьох аналітичних «слонах»: досягнення оптимізації використання грошових коштів у певний проміжок часу; оцінка вартості таких активів, як промислових об'єднань або природних ресурсів; своєчасне виявлення та управління ризиком, що включає втрати фінансових коштів.