Горизонтальна інтеграція в економіці

Горизонтальна інтеграція в економіці


Об'єднання економік багатьох країн є провідною ознакою сучасного світу. Це процес, який відбувається об'єктивно, і в той же час він спрямовується усвідомлено. Спостерігається тенденція до зближення, зрощування, пристосування один до одного господарських систем декількох націй.


Інтеграція в економіці в сучасному світі протікає немов на двох рівнях. З одного боку, господарське життя стає більш інтернаціональним. А з іншого - спостерігається зближення економік кількох країн на рівні регіонів. На цій підставі можна визначити і відповідні цим процесам форми міжнародної інтеграції:

  • всесвітня, породжена процесами глобалізації;
  • регіональна, традиційна. У деяких країнах вона почала розвиватися ще з другої половини 20 століття.

Крім того, прийнято розрізняти інтеграцію, що відбувається на рівні підприємств і на рівні держави.

У першому випадку - це приватнокорпоративний тип. У ньому об'єднуються активи і капітали кількох організацій.

Інтеграція інституційного типу - це взаємопроникнення національних процесів відтворення, їх зрощування. У цьому випадку зближуються політичні та соціальні інститути тих держав, які об'єднуються. Часто цей тип інтеграції є результатом рішень, прийнятих керівниками країн. Її форми залежать від того, наскільки вільно фактори виробництва можуть переміщатися всередині груп. Це зона вільної торгівлі, валютний, митний та економічний союзи, а також єдиний ринок.

Приватнокорпоративна інтеграція теж буває двох видів:

  • вертикальна;
  • горизонтальна.

Перша об'єднує компанії, які задіяні в різних областях, але між собою вони пов'язані наступними один за одним сходами обігу або виробництва.

Горизонтальна інтеграція об'єднує організації, які функціонують в одній сфері, на одному ринку. Таким чином вони прагнуть перемогти серйозних конкурентів.

Горизонтальна інтеграція, що об'єднує кілька корпорацій в одну величезну, тягне за собою кілька наслідків, що мають значення для добробуту всієї країни.

1. Зростання влади великих фірм на ринку. При цьому кількість самостійних підприємств-виробників стає все меншою. А невелика кількість торговців дозволяє впливати на рівень цін на товар. Цей ринок можна назвати квазіконкурентним, так як підвищена концентрація продавців все ж не захищає від можливих суперників. Цей бар'єр дуже низький. Тому як би самі об'єднані продавці не хотіли підняти ціни, вони не можуть це зробити. Після першого ж відчутного підвищення ринок заполонять конкуренти.

2. З'являються синергічні ефекти. Горизонтальна інтеграція дозволяє фірмам зменшити деякі витрати. Це відбувається в результаті синергічних ефектів. Вони виражаються збільшенням підсумків фірм, що об'єдналися в одну, порівняно з підсумками, досягнутими фірмами розрізненими. Ці ефекти стосуються інвестицій, фінансів і проведення операцій.

3. Виникнення трансакційних витрат. Вони мають місце в разі часткової інтеграції, коли власність у формі альянсів або договорів об'єднується не повністю. Дотримуючись своїх інтересів, один з партнерів не довіряє іншому цілком.

4. Ослаблення влади споживачів і постачальників на ринку. Коли концентрація тих, хто пропонує товар, занадто висока, фірми, задіяні в одній галузі, змушені чинити на них вплив, щоб ті не піднімали ціни на використовувані ресурси. Горизонтальна інтеграція може допомогти у вирішенні цього питання. Щоб знизити ціни і випускати більший обсяг продукції, підприємства-постачальники повинні укрупнюватися. Таким чином їх висока концентрація дорівнюватиме концентрації споживачів на ринку, що, в свою чергу, стабілізує ціни.