Емпіричний рівень наукового пізнання як одна з форм пізнання в цілому.

Емпіричний рівень наукового пізнання як одна з форм пізнання в цілому.


    Що для нас означає термін «знання»?Знання - це певна діяльність людини, яка спрямована на усвідомлення навколишнього світу і себе в цьому величезному світі. Людина за все своє життя усвідомлює навколишній його світ, опановуючи різні навички. Серед них чітко можна виділити матеріально технічну навичку, виробництво життєвих благ за допомогою праці і духовний, який спрямований на відчуття людини.
       Основним завданням наукового пізнання виступає виявлення законів дійсності, а саме природних, соціальних, а також законів дійсності.
Сутність пізнання зводиться до того, що у випадковому воно знаходить необхідне, а за одиничним ховається спільне.
Метод наукового пізнання в перекладі з грецької мови перекладається як шлях, спрямований до чого-небудь. Метод розкриває різні правила, принципи які ведуть до розкриття сутності, до вирішення певної задачі.

         Існують 2 основні форми: емпірична і теоретична.
 Емпіричний рівень наукового пізнання зводиться до дослідження реально існуючих об'єктів. А саме: емпіричний рівень наукового пізнання зводиться до того, що на цьому щаблі ми вивчаємо взаємодії, зіткнення людини з навколишніми її природними об'єктами. Тут головну роль відіграють саме чуттєве пізнання, судження мають теж свою роль, але вони тут мають другорядне значення. Інформація тут виходить безпосередньо через спостереження, постачання різних експериментів або дослідів. На другому рівні слідує формування емпіричних формулювань. Зрозуміло, емпіричний рівень наукового пізнання картини світу схильний до певного суб'єктивізму в сприйнятті, але цей аспект неминучий скрізь, де людина покладається на область чуттєвих оцінок реальності.   

       Теоретичний рівень враховує, насамперед, переважанням теорій, законів, понять, а також переважанням мислювального компонента. Чуттєве знання набуває підлеглої ролі. Саме в цьому рівні відбувається пізнання найбільш глибоких сторін, які були недоступні в емпіричному рівні наукового пізнання. Теоретичний рівень наукового пізнання - цей найвищий щабель у пізнанні. Теоретичний рівень заснований на теоретичних законах, які відповідають чітко і ясно на поставлене питання. За допомогою теоретичного пізнання ми стаємо свідками нових гіпотез, законів.
Ці 2 рівня теоретичного пізнання ніколи не слід відривати одного і ставити один навпроти одного. Ці рівні міцно пов'язані. Емпіричний рівень теоретичного пізнання виступає в якості джерела, основи теоретичного рівня. Крім усього іншого, теорії формуються в результаті чуттєвих образів, спираються на емпіричний рівень. Крім того емпіричний рівень ніколи не зможе існувати окремо від теоретичного.
На емпіричному рівні наукового пізнання ми найчастіше звертаємося до методів пізнання, а саме до спостереження, аналізу, вимірювання, експерименту.
Перебуваючи на теоретичному рівні наукового пізнання, ми звертаємося, насамперед, до абстрагування, аналогії, моделювання.

       Суттєве місце в сучасному світі має системний метод дослідження. Це найбільш старий метод теоретичного рівня пізнання.
З усього перерахованого вище можна чітко заявити, що наукове пізнання це складна система, до складу якої входить величезна кількість ланок, безліч елементів. До них можна віднести такі форми мислення: судження, поняття. Крім цих простих понять виводяться більш складні, такі як теорія і гіпотеза. Все у світі взаємопов'язане, так і емпіричний рівень наукового пізнання, пов'язаний з теоретичним. Таким чином складаються основні форми наукового пізнання, що дозволяють людству в цілому неухильно прогресувати.