Для чого потрібна теорія ймовірностей

Для чого потрібна теорія ймовірностей


Теорія ймовірностей - це розділ математичної науки, що вивчає закономірності випадкових явищ. Предметом вивчення теорії ймовірностей є дослідження ймовірнісних закономірностей випадкових (однорідних) масових явищ. Методи, виявлені в теорії ймовірностей, знайшли широке застосування в більшості сучасних наук і різних галузях діяльності людини.


Особливо широко теорія ймовірностей застосовується для дослідження природних явищ. Всі процеси, що протікають в природі, всі фізичні явища в тій чи іншій мірі не обходяться без присутності елемента випадковості. Як би точно не був поставлений досвід, як би точно не були б зафіксовані результати емпіричних досліджень при повторному проведенні експерименту, результати будуть відрізнятися від вторинних даних.

При вирішенні багатьох завдань їх результат залежить від великої кількості факторів, які складно зареєструвати або врахувати, але вони надають величезне значення на кінцевий результат. Часом кількість цих другорядних факторів так багато, і вони мають настільки великий вплив, що врахувати їх класичними методами просто неможливо. Так, наприклад, це завдання на визначення руху планет Сонячної системи, прогнози погоди, довжина стрибка спортсмена, ймовірність зустрічі знайомого по дорозі на службу і різні ситуації на фондовій біржі.

Теорія ймовірностей застосовна в робототехніці. Наприклад, якийсь автоматизований пристрій (первинна заготівля робота) виконує певні обчислення. У той час як вона веде розрахунки, зовні на неї систематично впливають різними перешкодами, незначними для системи, але позначаються на результатах роботи. Завдання інженера полягає в тому, щоб визначити, з якою частотою буде виникати помилка, нав 'язана зовнішніми перешкодами. Так само методами теорії ймовірності можливо розробити алгоритм для зведення похибки обчислення до мінімуму. Завдання подібного роду дуже часто зустрічаються у фізиці і при розробці нових видів техніки. Вони вимагають ретельного вивчення не тільки головних закономірностей пояснюючих основні риси даних явищ у загальних їх поняттях, а й аналізу випадкових спотворень і обурень, пов 'язаних з дією другорядних факторів, які надають результату досвіду в заданих умовах той самий елемент випадковості (невизначеності).