Дендрологічне обстеження. Дендрологія: об'єкти дослідження

Дендрологічне обстеження. Дендрологія: об'єкти дослідження


Лісові масиви мають у житті людини суттєве значення. Вони не тільки формують необхідні для життя параметри повітряного середовища, але також виступають джерелом цінного ресурсу - деревини. І це не кажучи про роль лісу, яку він грає в загальній екосистемі.

Враховуючи вищесказане, логічно припустити, що в розвиненому суспільстві повинні бути інструменти, що регулюють діяльність людини з точки зору контролю територій, зайнятих лісом. У Росії цю функцію визначає дендрологія - це напрямок науки, присвячений деревній рослинності. Фахівці в цій області займаються вивченням дерев, чагарників, ліан тощо.

На базі даної дисципліни засновані і практичні механізми, орієнтовані на вивчення лісових ресурсів, а також регуляцію діяльності людини з метою оптимального управління даними масивами.

Що таке дендрологічне обстеження?

Будь-які дії з територіями, зайнятими деревними насадженнями, повинні здійснюватися тільки після проведення відповідних досліджень. Дендрологічна експертиза, зокрема, передбачає ретельну перевірку насаджень на конкретній ділянці з виявленням рідкісних примірників, загального стану дерев тощо. У кожному випадку спочатку визначається мета заходу. Це може бути вирубка, благоустрій, підготовка місцевості для майбутнього будівництва, а також переорієнтація місцевості з точки зору природокористування. У свою чергу, дендрологічне обстеження дає можливість визначити, які саме операції дозволять найкращим чином реалізувати намічені плани. Так, якщо передбачається підтримання флори, то фахівці розробляють заходи, спрямовані на компенсаційне озеленення. Тобто при необхідності в майбутньому проводиться посадка нових дерев з чагарниками.

Хто і як проводить обстеження?

Очевидно, що виконання подібних досліджень неможливе без спеціальних знань у ботаніці, біології та дендрології як такої. Фахівці в цій галузі повинні вміти орієнтуватися у видах рослин, що ростуть на ввіреній йому території. Як правило, обстеження проводять бригади, на які виділяються масиви певного масштабу. Звичайним завданням, яке може стояти перед такою групою фахівців, може бути виявлення видового складу, а також різноманітності форм дерев і чагарників, що ростуть на даній ділянці. На практиці дендрологічне обстеження може представляти собою обхід лісового масиву спочатку по периметру, а потім човниковим ходом. У процесі цього дослідження учасники групи визначають і позначають необхідні види рослин. Наприкінці формується звіт про виконану роботу, який може надалі стати матеріалом для складання дендрологічного проекту або плану.

Об'єкти досліджень

Для початку слід визначитися з предметом вивчення, в якості якого може виступати практично будь-яка деревна рослина, що знаходиться в підвідомчій зоні. Так, крім дерев, це можуть бути різні види чагарників і напівкустарників, ліани деревоподібних порід, а також подушкоподібні рослини. Якщо ж переходити до об'єктів, то зазвичай проводиться вивчення лісу, паркових зон, заповідників і спеціалізованих господарств. Важливо зазначити, що метою дослідника є не аналіз стану конкретного примірника, а складання загальної картини поточного положення в рамках конкретної території. Тобто, окремий екземпляр може враховуватися як одна з безлічі ознак, що формують загальне уявлення про масив.

Види досліджень

Практикується два види обстежень лісових масивів - попереднє і основне. У першому випадку фахівці проводять аналіз насаджень на етапі розробки проекту майбутнього будівництва. Головне завдання в даному заході - визначити допустимі для вирубки і розчищення ділянки, де можлива безпосередня забудова, прокладання доріг і в цілому облаштування інфраструктури. Основне обстеження лісових масивів проводиться для подальшого складання детального плану місцевості, в якому буде відображатися породний склад насаджень, стан і місцезнаходження деревних рослин.

Дендрологічний проект

Власне, кінцевим продуктом будь-якого обстеження є пакет документації, який складається з тією чи іншою метою. Знову ж таки, це може бути проект, що розробляється для подальшого будівництва в межах лісового масиву, або ж документ, замовлений природоохоронною організацією. У проекті може відображатися наступна інформація: стан зелених насаджень, що ростуть на ділянці, наявність рідкісних примірників, параметри окремих видів рослин, рекомендації з вирубки або збереження певних порід та інші дані. Можна сказати, що дендрологічне обстеження території є основним джерелом для складання проектів, але є і спеціальні пункти, не пов'язані з прямим вивченням лісу. Це, наприклад, можуть бути розділи із зазначенням вартості компенсаційного озеленення. Включення подібних пунктів зазвичай передбачається, якщо мова йде про цілеспрямований благоустрій конкретної території.

Дендрологічний план

Зазвичай план є частиною проекту, але може виступати і окремим документом. Він найбільш повно і точно відображає стан деревної рослинності в межах обстежуваної території. Для складання цього матеріалу зазвичай використовується фотографічне обладнання. Існує і спеціальний напрямок камеральних робіт, який орієнтується на розробку подібних планів. Що стосується призначення документа, то воно може бути різним. Як і дендрологічне обстеження території, план може складатися з метою раціонального розподілу будівельних та інфраструктурних об'єктів на місцевості, або ж для вибору тактики озеленення.

Ув'язнення

Виконання дендрологічних досліджень вимагає чимало сил і часу з боку виконавців. Звичайно, багато залежить від масштабів проекту, але навіть на невеликій ділянці якісне вивчення неможливе без застосування технічних допоміжних засобів. Втім, і вони носять лише допоміжний характер, оскільки дендрологічне обстеження навіть у наші дні спирається на досвід і знання людини. Тільки фахівець може визначити, де і як краще виконати вирубку, а в якому місці організувати зону нової посадки. При цьому враховується безліч факторів, серед яких породна гамма, вік рослин, кліматичні умови і різні нюанси експлуатації масиву.