Навчання

Випадкові матеріали

Всі матеріали

Поляризація суспільства - це... Термін, історія та різновиди поляризації

З найдавніших часів розвиток людської цивілізації супроводжується поляризацією суспільства. Адже ще в Античні часи зародилася тенденція ділити міста на гетто, куди визначали рабів, і різні квартали, де працювали різного роду ремісники, проживала знати, духовенство тощо.

Поляризація суспільства - це... Термін, історія та різновиди поляризації

Навіщо потрібна фізика? Ідеї для твору і не тільки. Просто про складне

Не тільки школярі, але навіть дорослі іноді задаються питанням: навіщо потрібна фізика? Особливо ця тема актуальна для батьків учнів, які отримали свого часу освіту, далеку від фізики і техніки.

Навіщо потрібна фізика? Ідеї для твору і не тільки. Просто про складне

Дендрологічне обстеження. Дендрологія: об'єкти дослідження

Лісові масиви мають у житті людини суттєве значення. Вони не тільки формують необхідні для життя параметри повітряного середовища, але також виступають джерелом цінного ресурсу - деревини. І це не кажучи про роль лісу, яку він грає в загальній екосистемі.

Дендрологічне обстеження. Дендрологія: об'єкти дослідження

Ідеологія - це принцип організації суспільства

У простому розумінні ідеологія - це, перш за все, система поглядів та ідей. Це дуже важливе суспільне явище, яке в даний час має кілька видів. Всі вони формувалися в суворій залежності від реалій, характерних для тієї чи іншої епохи. Ідеологія тісно пов'язана з політикою, оскільки вона - частина державного устрою, від якого і залежить реалізація тієї чи іншої системи поглядів. Щоб краще зрозуміти це явище, ми розглянемо історію його виникнення, види, а також вивчимо, яку роль відіграє ідеологія в сучасному суспільстві.

Поняття ідеології

Вперше про неї заговорили французи: А. Дестютом де Трасі і Етьєн де Кондільяк наприкінці 18 століття намагалися створити науку, предмет якої був би присвячений ідеям і принципам їх формування. Вони вважали, що це вчення має структурувати правила керівництва в соціальному житті, тому його основою повинні виступати елементи права, політики і моралі.

Але Наполеон відкинув абстрактні ідеї цих вчених, і поняття ідеології було забуто до тих пір, поки Карл Маркс не приступив до створення своєї теорії, в якій воно згодом стало одним з ключових. Згідно з марксистською теорією, ідеологія - це вираження інтересів певного класу.

Зараз вона сприймається як система поглядів, яка містить інтереси невеликої групи або суспільства, а також відображає ставлення людей до дійсності.

Види ідеології

Оскільки ідеологія - це багатогранне поняття, яке включає в себе цілу систему поглядів, то з часом сформувалося кілька її видів під впливом політичних і економічних факторів.

  • Лібералістична. Ця ідеологія приковує увагу до свободи людини. Її прихильники вважають, що права і свобода кожного повинні бути підкріплені правовою основою. Також тут проявляється найбільша свобода розпорядження власністю: законодавство мінімально регламентує цей процес, дозволяючи людині використовувати своє майно так, як їй завгодно. Взагалі, згідно з лібералізмом, будь-який прояв особистості (поведінка в соціумі, а також способи самореалізації) має мінімально обмежуватися законодавством: з одного боку, це позитивна якість ідеології, проте свобода має бути своєчасною, адже недоречний лібералізм може розпустити суспільство.
  • Консервативна ідеологія - це, перш за все, слідування традиціям, цінностям і релігійним доктринам. Тут заперечуються екстремізм і будь-які радикальні реформи, а заохочуються стабільність, зміцнення безпеки і військової сили.
  • Соціалістична. Ця ідеологія проголошує соціальну справедливість і рівність. Суспільна власність - характерна ознака соціалізму. Громадян забезпечує держава, а вони, в свою чергу, працюють на її благо.
  • Антиідеологізм. Останнім часом він стає все популярнішим, означає неприйняття будь-якої з існуючих ідеологій.

Основні функції ідеології

Існує 5 основних функцій:

  1. Орієнтування людства. Оскільки ідеологія містить в собі систему цінностей, а також основні положення про устрій суспільства і роль окремої особистості в ньому, то так чи інакше, при реалізації цих поглядів діяльність людей коригується.
  2. Мобілізація людей. Прихильники ідеології об'єднуються в групи, щоб реалізувати спільні погляди, прихильниками яких вони є.
  3. Інтеграція суспільства. Ідеологія має більш глобальний характер, ніж будь-який особистий інтерес, в цьому висловлюється інтеграція людей: вони приймають спільні погляди та інтереси.
  4. Амортизація. Іноді між потребами і можливостями класів і груп людей виникає невідповідність. Тоді ідеологія служить ослабленню, пом'якшенню конфліктної ситуації.
  5. Вираз і захист інтересів. Ідеологія формується з урахуванням обставин реального життя. Незважаючи на наявність піднесених ідей у будь-якій концепції, деякі з них мають практичне значення. Адже у ідей, які не приносять практичну користь, рідко буває багато прихильників. Звідси виходить, що всяка система поглядів, прийнята суспільством, відповідає чиїмось інтересам, і відповідно, спрямована на їх реалізацію і захист.

У сучасних умовах, як ми бачимо, ідеологія - необхідне явище, яке дозволяє об'єднати суспільство і направити його на досягнення спільних цілей.

Ідеологія - це принцип організації суспільства

Симетрія в природі

Симетрія в природі є об'єктивною властивістю, однією з основних у сучасному природознавстві. Це універсальна і загальна характеристика нашого матеріального світу.

Симетрія в природі

Техногенна цивілізація: опис, історія, розвиток, проблеми та перспективи

Сучасна техногенна цивілізація має кілька ключових особливостей. Головна з них полягає в тому, що в подібному суспільстві на першому місці завжди стоїть науковий прогрес і свобода особистості.

Техногенна цивілізація: опис, історія, розвиток, проблеми та перспективи

Алкалоїд - це... Класифікація алкалоїдів, характеристика

Знущання люди використовували рослинні компоненти для полегшення болів і позбавлення від хвороб і недуг. Однак вивчення саме компонентного складу, виділення тих сполук, що надають таку дію, стало можливим лише з широким і масовим розвитком хімії як науки, тобто починаючи з XVII століття.

Алкалоїд - це... Класифікація алкалоїдів, характеристика

Авторитарний політичний режим. Деякі ознаки

В аналізі сучасних систем державного управління велике значення має авторитарний політичний режим. Актуальність дослідження цієї форми правління пов'язана, головним чином, з характером епохи переходу до демократичної держави.

Авторитарний політичний режим. Деякі ознаки

Щільність людського тіла: середнє значення для чоловіків і жінок

Щільність людського тіла є важливою характеристикою здоров'я організму, тому корисно знати, як її обчислювати. Більш того, ця величина має принципове значення в деяких видах спорту. Розгляньмо детальніше це питання у статті.

Щільність людського тіла: середнє значення для чоловіків і жінок

Що таке інтеграл, і який його фізичний сенс

Виникнення поняття інтеграла було обумовлено необхідністю знаходження першоподібної функції за її похідною, а також визначення величини роботи, площі складних фігур, відстані пройденого шляху, при параметрах, окреслених кривими, описаними нелінійними формулами.

Що таке інтеграл, і який його фізичний сенс

Найрозумніша тварина у світі

Ні для кого не секрет, що кожна тварина володіє унікальною формою інтелекту. Звичайно ж, дослідження розумових здібностей представників фауни все ще ведуться, і вченим ще належить зробити масу цікавих відкриттів. Але іноді стає цікаво - як виглядає найрозумніша тварина? Де воно живе? Які здібності має?

Найрозумніша тварина у світі

Тихий океан: рельєф дна. Особливості рельєфу дна Тихого океану

Рельєф дна Світового океану цікавить багатьох дослідників з урахуванням того, що цей аспект досі не є повністю вивченим. У будь-якому випадку, присутні таємниці і незрозумілі з точки зору науки явища, які приховує в собі Тихий океан. Рельєф дна цієї частини Світового океану дуже цікавить вчених усього світу, тому із завидною частотою влаштовуються дослідження подібної теми. Саме наукові експедиції, які вивчають дно Тихого океану, отримували результати, які свого часу повністю змінили людське уявлення не тільки про сам день, але і про геологічну будову Землі загалом.

Тихий океан: рельєф дна. Особливості рельєфу дна Тихого океану

Міжнародні фінанси та їх різновиди у світовій економіці

Міжнародні фінанси, на відміну від державних та фінансів окремих суб'єктів господарювання, є багатосуб'єктною категорією (представлені великою кількістю суб'єктів). Сказане означає, що міжнародний фонд грошових коштів відсутній як такий, не зосереджений в конкретному місці і не є власністю певного суб'єкта світової економіки.

Міжнародні фінанси та їх різновиди у світовій економіці
Image