Які функції виконує фінансовий ринок

Які функції виконує фінансовий ринок


Сучасну ринкову економіку неможливо уявити без фінансового ринку. Це сфера реалізації фінансових активів або сукупність всіх грошових ресурсів, які знаходяться в постійному русі під впливом зміни попиту і пропозиції.

Фінансовий ринок: сутність, моделі

Специфіка фінансового ринку полягає в тому, що основним товаром тут є гроші. Вони звертаються в ключових секторах фінансового сектора - кредитному, інвестиційному (ринку цінних паперів), валютному (Форекс), фондовому, страховому тощо. Чим більш ефективно функціонує фінансовий ринок, тим більш висока ліквідність ним забезпечується.

Світовий фінансовий ринок утворюється за рахунок сукупного попиту і пропозиції кредиторів і позичальників. Він відрізняється широким колом учасників. Це державні структури, окремі країни, приватні та інституційні інвестори.

Розрізняють дві ключові моделі фінансових ринків - система, орієнтована на банківське фінансування (континентальна) і на ринок цінних паперів та інституційних інвесторів (англо-американська модель). Остання модель орієнтована на публічне розміщення і розвинений вторинний ринок. У континентальній моделі досить високий рівень концентрації акціонерного капіталу у вузькому колі інвесторів.

Функція перерозподілу коштів та полегшення доступу до активів

Одне з ключових завдань фінансового ринку - перерозподіл грошових коштів від тих, у кого вони в надлишку, до тих, кому необхідні інвестиції. В результаті грошові кошти перерозподіляються між різними економічними секторами. У більшості випадків гроші переходять до тієї групи осіб, які зможуть розпорядитися ними більш ефективно. В результаті перерозподілу вільні гроші трансформуються в позиковий капітал. В результаті фінансовий ринок робить грошові кошти доступними для всіх його учасників, які мають на меті приріст капіталу. Фінансовий ринок полегшує і сам процес доведення грошей до споживачів. Це досягається за рахунок створення посередницьких інститутів - банків, інвестиційних фондів, бірж тощо.

Функція ціноутворення

На фінансових ринках встановлюються ціни на ресурси під впливом співвідношення попиту і пропозиції. Під ціною фінансових ресурсів в даному випадку розуміється дохід, який платить покупець продавцю. Це може бути банківська процентна ставка, ціна акцій, ставка за облігаціями, розмір дивідендів тощо. У самому загальному випадку схема формування рівноважної ціни наступна. Інвестори (ті, хто формують попит) володіють своїми уявленнями щодо прийнятного рівня прибутковості для певного рівня ризику. А емітенти (ті, хто формують пропозицію) мають на меті забезпечити необхідний розмір прибутковості за вкладеннями. Виходячи з даного співвідношення, формується рівноважна ціна.

Функція економії на витратах

Фінансові ринки зменшують витрати на здійснення угод. Завдяки тому, що на ринку щодня відбувається істотний обсяг угод, з 'являється можливість скоротити ризики і транзакційні витрати. Вони знижуються завдяки економії на масштабах, удосконалення процедур оцінки вартості цінних паперів, а також їх емітентів.