Як здавати нульовий баланс

Як здавати нульовий баланс


Нульовий баланс здають ті організації, які не ведуть фінансово-господарську діяльність. Ця звітність включає в себе: бухгалтерські, податкові та статистичні документи. Звітність підписується керівником або головним бухгалтером та надається до податкової служби.

Інструкція

1. Спочатку придбайте бланки звітності у подвійному екземплярі: розрахункова відомість у ФСС (форма 4- ФСС), розрахункова відомість у ПФР/ФОМС (форма РСВ-1), декларація з ПДВ, декларація з податку на прибуток, розрахунок авансових платежів з податку на майно, бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про прибутки та

2. Заповніть титульні аркуші, поставте ІПН та КПП на сторінках декларацій, пронумеруйте кожну сторінку звітності.

3. Проставте прочерки у графах, які зазвичай заповнюють при активній діяльності. У пасиві бухгалтерського балансу вкажіть загальну суму статутного капіталу. В активі цінності, які були внесені, наприклад, майно, запаси.

4. Складіть опис здаваних і не здаваних форм звітності.

5. Всі документи віддайте на підпис керівнику і проставте печатки. Після цього сміливо йдіть в податкову інспекцію.