Як заповнювати звіт про прибутки та збитки

Як заповнювати звіт про прибутки та збитки


Для виконання всього спектру завдань, що стоять перед бухгалтеріями в різних компаніях, а також для надання звітності закінченого виду, необхідно заповнювати звіт про прибутки і збитки. Даний звіт повинен містити всі результати фінансової діяльності організації. Необхідно пам 'ятати, що в зазначеному звіті доходи і витрати необхідно відображати конкретно по підрозділах, якщо такі є в організації. Також не варто забувати, що якщо в організації утворився збиток, то його позначають у круглих дужках.

Інструкція

1. Щоб правильно заповнювати звіт про прибутки та збитки, належить пам 'ятати такі непорушні правила:У крайніх графах звіту необхідно:- заповнити дату звітного періоду; - зазначити дату періоду року, що передує звітному року.

2. Далі логічно перейти безпосередньо до заповнення облікових показників, не забуваючи про те, що потрібно перенести в останню колонку дані, отримані в минулому році. У першому розділі вищевказаного звіту потрібно зазначити кількість доходів і витрат, отриманих у результаті виконання звичайних видів діяльності. Ось як це повинно виглядати:Спочатку потрібно заповнити графу 010 - "Виручка", не забуваючи про те, що виручка відображається за мінусом ПДВ та акцизів

3. Далі необхідно зазначити в графі 020 - "Собівартість продажів" всі витрати, пов 'язані з придбанням, виготовленням і виконанням товарів, робіт, послуг.

4. Після цього варто заповнити графу 029 - "Валовий прибуток", дані якої обчислюються шляхом віднімання відомостей, що знаходяться у графах 010 і 020.

5. Потім потрібно заповнити графу 030 - "Комерційні витрати". У цій графі зазначаються витрати, пов 'язані зі збутом продукції.

6. Після зазначених операцій, необхідно внести дані до графи 040 - "Управлінські витрати". Тут зазначаються витрати, пов 'язані з оплатою праці адміністративного апарату управління.

7. Зрештою належить заповнити графу 050 - "Прибуток (збиток) від продажів". У зазначеній графі виводиться фінансовий результат звичайних видів діяльності. Даний результат виходить внаслідок підсумовування даних у графах 030 "Комерційні витрати" та 040 "Управлінські витрати" та подальшої різниці між отриманими даними та даними з графи 029 "Валовий прибуток (збиток)". Якщо виходить сума менше "0", то результат полягає в квадратні дужки.

8. У другому розділі звіту необхідно заповнити дані про інші доходи та витрати організації. Для цього слід зробити наступне:Заповнити графу 060 - "Відсотки до отримання". У цю суму не можна включати дивіденди, отримані від вкладення в статутний капітал інших організацій.

9. Далі потрібно заповнити графу 070 - "Відсотки до сплати". У цю суму заборонено включати відсотки за кредитами і позиками.

10. Після необхідно вписати дані в графу 080 - "Доходи від участі в інших організаціях".

11. Потім слід заповнити графу 090 - "Інші операційні доходи".

12. Не потрібно забувати про заповнення графи 100 - "Інші операційні витрати".

13. Наступною потрібно заповнити графу 120 - "Позареалізаційні доходи", в якій зазначаються штрафи, пені, неустойки.

14. Після вищеописаних операцій необхідно зазначити у графі 130 - "Позареалізаційні витрати" - суми, виплачені для відшкодування збитків.

15. У третьому розділі звіту потрібно позначити чистий прибуток. Ось приклад даних операцій:Заповнити графу 140 - "Прибуток (збиток) до оподаткування". Тут потрібно обчислити дані шляхом підсумовування відомостей із граф № № 050,060,080,090,120,070,100,130.

16. Потім заповнити графу 141 - "Відкладені податкові активи".

17. Після потрібно заповнити графу 142 - "Відкладені податкові зобов 'язання".

18. Далі вписати дані в графу 150 - "Поточний податок на прибуток".

19. Зрештою зазначити у графі 190 - "Чистий прибуток (збиток) звітного періоду" - відомості, отримані внаслідок підсумовування даних із граф № № 140, 141, 142, 150.

20. До підготовленого звіту необхідно додати довідковий розділ, який заповнюють організації, що мають правову форму акціонерних товариств, та які користуються ПБУ 18/02 (Положення з бухгалтерського обліку).