Як визначити плинність кадрів

Як визначити плинність кадрів


Показник плинності кадрів на підприємстві відноситься до найважливіших - по ньому можна судити про ефективність діяльності не тільки кадрової служби, але і самого підприємства. Щоб він дійсно об 'єктивно відображав реально існуючу ситуацію з кадрами, при розрахунку необхідно враховувати безліч факторів, у тому числі кризові ситуації на ринку, процеси скорочення і т. п. Плинність кадрів і аналіз її причин - привід для прийняття управлінських рішень.

Інструкція

1. Економісти пропонують для розрахунку кадрів використовувати формулу:ТК = КК/ССЧ * 100, де ТК - плинність кадрів за певний період, КК - кількість звільнених з підприємства за цей же період, ССЧ - середньооблікова чисельність, яка визначається за відомостями обліку робочого часу - табелями.

2. Але ця формула мало що може дати для аналізу причин виникнення цього явища і зміни його параметрів. Щоб знизити плинність кадрів на підприємстві, яка впливає на ефективність його роботи, ви повинні визначати її з урахуванням багатьох причин - від стилю управління підприємством до умов праці працівників. Вам необхідно для аналізу плинності кадрів з 'ясовувати причини, які послужили приводом для звільнення, і вести їх статистику. Розбийте цю статистику за кількістю в певні періоди: за рік, за квартал, за місяць, розподіліть кількість звільнених співробітників по відділах і підрозділах, посадах, стажу, відпрацьованому на даному підприємстві. Враховуйте в кожному випадку підстави для звільнення.

3. З 'ясуйте, в чому причина плинності кадрів у тих підрозділах, в яких цей показник перевищує середній рівень по підприємству. Відкоригувати його можна, якщо причиною є нижча заробітна плата, не адекватна умовам праці, неправильно обраний стиль керівництва. Є причини, які відносяться до природних і на які вплинути не можна - досягнення пенсійного віку, переїзд в інше місто.

4. Аналіз терміну, відпрацьованого співробітником на даному підприємстві, може служити показником ефективності роботи кадрового підрозділу. Причиною звільнення тих, хто пропрацював менше року стають, як правило, помилки в кадровій політиці, коли набирається персонал, чиї очікування виявляються завищеними. Причиною звільнення тих, хто пропрацював досить довго, може бути низька заробітна плата або умови праці, що погіршилися. Все це також можна обґрунтувати і скоригувати.

5. Розрахунок показника плинності кадрів з урахуванням усіх перелічених параметрів, дозволяє використовувати цю величину як потужний інструмент керування. Це індикатор, який сигналізує про ефективність діяльності компанії. Оперативне реагування на його зміну є запорукою його успішної діяльності.