Як відобразити в бухгалтерському обліку податок на прибуток

Як відобразити в бухгалтерському обліку податок на прибуток


Методика формування фінансового результату є основою оподаткування прибутку організацій. Міністерство фінансів розробило Положення щодо ведення бухгалтерського обліку, якого необхідно дотримуватися при відображенні податку на прибуток. Бухгалтерський прибуток організації становить кінцевий фінансовий результат на підставі всіх господарських операцій та оцінки статей балансу за звітний період.

Інструкція

1. Виявлений у звітному періоді прибуток, який відноситься до операцій за попередній період, повинен включатися в результати поточного періоду. Всі доходи, отримані у звітному періоді, які повинні відноситися до майбутніх періодів, відображаються на синтетичному рахунку "Доходи майбутніх періодів" № 98 і показуються в балансі окремою статтею. Ці доходи необхідно віднести на фінансові результати при настанні періоду, до якого вони повинні відноситися.

2. Фінансові результати мають роздільне відображення залежно від періоду їх отримання. Для цього баланс містить рахунки "Нерозподілений прибуток" № 84 та "Прибутки і збитки" № 99.

3. Кінцевий фінансовий результат звітного періоду обчислюється складанням інших доходів і витрат, фінансового результату звичайних видів діяльності, надзвичайних доходів і витрат, які необхідно зменшити на загальний підсумок нарахованих платежів з податку на прибуток.

4. Протягом звітного періоду нараховані платежі з податку, платежі з перерахунку з фактичного прибутку та суми податкових санкцій повинні відображатися за Дебетом рахунку "Прибутки та збитки" № 99 та за Кредитом рахунку "Розрахунки " № 68. Запис проводиться на підставі податкової декларації, де підприємство розраховує податок на прибуток за поточний звітний період і надає його згодом податковим органам.за податкам

5. Кредиторська заборгованість за рахунком "Розрахунки з податків" № 68 показує зобов 'язання підприємства з податку на прибуток виходячи з даних податкової декларації перед бюджетом. Оплата податку призводить до відтоку ресурсів, які здатні принести економічну вигоду підприємству.

6. Законодавством визначено можливість оплати податку на прибуток протягом не одного податкового періоду, а кількох. У Положенні підприємства про облікову політику може бути передбачено відкриття до рахунку "Розрахунки за податками" № 68 аналітичних рахунків обліку податку на прибуток, тоді відповідно до термінів погашення заборгованості перед бюджетом необхідно відкрити рахунки, але в такому разі зобов 'язання необхідно розділити на короткострокові та довгострокові.