Як сплачувати ПДВ до бюджету

Як сплачувати ПДВ до бюджету


Податок на додану вартість (ПДВ) - один з найпоширеніших видів непрямих податків, який являє собою надбавку до ціни товару або послуги. Юридичні особи, а також суб 'єкти підприємницької діяльності, інакше платники ПДВ, зобов' язані звітувати за суми ПДВ перед бюджетом за допомогою подання податкової декларації.

Вам знадобиться

  • - податкова декларація;
  • - податкові накладні;
  • - книга придбання товарів, робіт або послуг;
  • - книга реалізації товарів, робіт або послуг.

Інструкція

1. Визначте вільну ціну реалізації продукції (базу оподаткування) для подальшого розрахунку суми ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету База оподаткування являє собою суму собівартості продукції, отриманого прибутку, мита (у разі транспортування), акцизного збору та інших податків.

2. Розрахуйте суму податкового зобов 'язання з податку на додану Податкове зобов' язання з ПДВ являє собою твір бази оподаткування та діючої ставки ПДВ на даний момент, згідно законодавчих положень. У момент виникнення податкових зобов 'язань, платникам ПДВ необхідно заповнити податкову накладну з ПДВ. Така накладна складається в 2-х примірниках, один з яких віддається покупцеві, а другий залишається у продавця. Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів, робіт або послуг. Право на розрахунок суми податкового зобов 'язання залишається за суб' єктом підприємницької діяльності, який є платником ПДВ. Всі податкові накладні, які виписуються в результаті реалізації продукції, повинні реєструватися в "Книзі реалізації товарів, робіт або послуг".

3. Визначте суму податкового кредиту з ПДВ, тобто ту суму, на яку платник ПДВ може зменшити свої податкові зобов 'язання. Сума податкового кредиту складається з сум ПДВ, які були сплачені платником податку протягом звітного періоду, у зв' язку з придбанням товарів, робіт або послуг, а також основних фондів і нематеріальних активів. Суми податкового кредиту повинні підтверджуватися податковими накладними. Дані податкові накладні необхідно реєструвати в "Книзі придбання товарів, робіт або послуг".

4. Розрахуйте суму ПДВ, яку необхідно виплатити до Бюджетної суми визначається як різниця податкових зобов 'язань з ПДВ та податкового кредиту з ПДВ.

5. Заповніть податкову декларацію, для подальшої її подання до Бюджетцієї декларації необхідно зафіксувати загальні суми податкового зобов 'язання, податкового кредиту та суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. Платники ПДВ повинні подавати податкові декларації до податкових органів за місцем реєстрації. Терміни подання таких декларацій обумовлені в законодавчих положеннях про правила ведення та сплати ПДВ.