Як скласти характеристику підприємства

Як скласти характеристику підприємства


У вищому навчальному закладі при написанні дипломного проекту (роботи), виробничої (переддипломної) практики студенту необхідно написати характеристику підприємства, на якому проходить практика, або на основі діяльності якого пишеться диплом. Як правильно і грамотно скласти характеристику підприємства, дізнаєтеся далі.

Вам знадобиться

  • Організаційна структура підприємства, економічні та юридичні дані про підприємство, калькулятор.

Інструкція

обмеженоювідповідальністю1. Виконайте загальний опис підприємства (коли і ким було засновано), його організаційно-правової форми (товариство з , індивідуальний підприємець, закрите або відкрите акціонерне товариство та інше).

2. Опишіть специфіку діяльності підприємства, виконайте аналіз асортименту товарів, послуг. Обгрунтуйте вибір асортименту.

3. Розгляньте стратегію розвитку підприємства на сучасному ринку (рівень пристосованості до мінливих ринкових умов, конкурентоспроможність, рівень маркетингових досліджень, проведення рекламних акцій тощо).

4. Визначте, на якій фазі життєвого циклу знаходиться підприємство, що розглядається вами (зародження, зростання, зрілість, занепад ("омолодження")). Кожній стадії життєвого циклу відповідають свої особливості, які необхідно враховувати. До таких особливостей належать: функціональні пріоритети, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), виробництво, маркетинг, розповсюдження продукції, політика роботи з кадрами, фінансова політика, стандарти і контроль.

5. Виконайте опис організаційної структури підприємства. Опишіть, наскільки ефективно виконується управління і зв 'язок між структурними підрозділами організації. Розгляньте посадові обов 'язки керуючого персоналу підприємства. Визначте ефективність системи управління підприємства. Опишіть співвідношення всіх категорій працівників (керівників, спеціалістів, службовців, молодшого обслуговуючого персоналу) в їх загальній чисельності. Визначте ефективність існуючої організаційної структури, запропонуйте шляхи зміни в разі необхідності.

6. Виконайте аналіз ефективності діяльності підприємства, розрахуйте економічні показники такі, як: поточні експлуатаційні витрати (собівартість), одержуваний прибуток, економічний ефект тощо.