Як складати баланс на підприємстві

Як складати баланс на підприємстві


Бухгалтерський баланс є основним документом, з якого починається будь-яка звітність і фінансовий аналіз. Коректно складати баланс на підприємстві необхідно не тільки для фіскальних органів, а й для внутрішнього контролю стану підприємства, розрахунку основних індикаторів.

Інструкція

1. Підготуйте форми для заповнення. Пошуком в інтернеті користуватися не рекомендується, оскільки в бланках постійно відбуваються зміни. Завантажте форми з сайту довільної довідково-правової системи, такої як "Консультант +" або "Гарант".

2. Заповніть титульні аркуші всіх бланків. У них вкажіть реквізити організації (відповідно до статутних документів) та період, за який готується баланс.

3. Якщо підприємство вперше починає свою діяльність, складається так званий "нульовий" баланс, який входить в обов 'язковий пакет документів для банку, в якому відкривається розрахунковий рахунок. У ньому слід заповнити всього дві цифри. У пасиві балансу (буд. 410) слід відобразити суму статутного капіталу. В активі балансу вписуємо ті ресурси, які внесені на даний момент - якщо це гроші, то заповнюємо буд. 260 "Грошові кошти", якщо інші ресурси - вибираємо відповідний рядок. Якщо до статутного капіталу внесена ще не вся сума, не внесений залишок слід відобразити в стр. 240 як дебіторську заборгованість.

4. Якщо раніше здійснювалася будь-яка діяльність, складати баланс на підприємстві слід на підставі попереднього в хронологічному порядку балансу. У графу "На початок звітного періоду" вносяться всі дані з попереднього балансу.

5. Закрийте рахунок 99 "Прибутки і збитки". Проведіть інвентаризацію і при необхідності переоцінку майна та фінансових зобов 'язань. Складіть оборотно-сальдову відомість за рахунками Головної книги.

6. Закрийте всі синтетичні та аналітичні рахунки: за ними підраховуються оберти і виводиться кінцеве сальдо.

7. Рядки 110 та 120 заповнюються як різниця між залишками за рахунками відповідно 04 та 01 ("Нематеріальні активи" та "Основні засоби") та залишками за рахунками 05 та 02 (амортизація тих та інших).

8. В інші рядки дані вписуються по кінцевому сальдо відповідних рахунків. Актуальну інформацію про те, з якого рахунку переноситься інформація в конкретний рядок балансу, можна знайти в "Плані рахунків бухгалтерського обліку" за поточний рік.