Як розробити регламент

Як розробити регламент


Ефективність роботи будь-якого підприємства залежить від ефективності управління. При цьому всі бізнес-процеси і всі їх учасники, від генерального директора до простого службовця, повинні у своїй роботі дотримуватися встановлених регламентів. Багато факторів - трудова дисципліна, технологічні процеси і суворе виконання технічних вимог, залежать від того, наскільки жорстко задані ці вимоги і наскільки жорстко вони контролюються за допомогою розроблених на підприємстві регламентів.

Інструкція

1. Офіційні правила, закріплені документом - технічним регламентом, повинні містити вимоги, стандарти діяльності підприємства, дотримання яких контролюється спеціально призначеним наглядовим органом та керівниками. Їх порушення має бути покаране і прирівнюється до порушення трудової дисципліни. Для розробки регламенту необхідно досконале знання всіх бізнес-процесів.

2. У регламенті необхідно в простій і доступній формі донести до виконавців порядок і послідовність конкретних робіт, спрямованих на досягнення якогось результату. Цей порядок можна сформулювати у вигляді алгоритму, моделі поведінки. Він повинен бути представлений як чітко закріплена послідовність дій, яку слід виконувати в залежності від ситуації або від того, який результат повинен бути отриманий.

3. Оскільки регламент передбачає і враховує всі нюанси технологічного процесу, то до його розробки повинні бути підключені фахівці, які досконально знають весь технологічний ланцюжок - керівники підрозділів. Хороший регламент являє собою перелік дій того чи іншого виконавця на кожному етапі виконання проекту, це дозволяє надати жорсткість всій системі і підвищити контроль якості виконуваних робіт.

4. Регламент для кожного виконавця повинен визначати його зони відповідальності при виконанні тієї чи іншої роботи, містити вимоги до результатів цієї роботи до її змісту та якості. Вимоги повинні бути викладені в максимально конкретній формі, доступною мовою і не допускати подвійного тлумачення.

5. Технічні регламенти можуть бути оформлені як робоча документація у вигляді інструкцій та методичних рекомендацій і вказівок. Крім послідовності дій вони також повинні встановлювати вимоги до основних і проміжних результатів, способи взаємодії співробітників і визначати хто, в який момент і що саме повинен робити.