Як розрахувати загальний стаж

Як розрахувати загальний стаж


Для розрахунку загального трудового стажу необхідно брати всі записи в трудовій книжці співробітника. Дата прийому та дата звільнення зараховуються до загального стажу. На даний момент лікарняний лист оплачується виходячи із загального трудового стажу співробітника, а не зі страхового або безперервного.


Інструкція

1. Для того щоб порахувати загальний стаж потрібно записати всі дати прийому і звільнення за всіма записами трудової. З кожного окремого запису дати звільнення необхідно відняти дату прийому. І так за всіма записами. Потім всі отримані суми скласти. Вийде загальний трудовий стаж співробітника. Загальний стаж записується в роках, місяцях і днях.

2. При розрахунку загального безперервного стажу беруться всі записи в трудовій книжці. При переведенні з одного підприємства на інше, перерва має становити не більше одного календарного місяця. Для цього від числа прийому на роботу віднімається число догляду з попереднього місця. Якщо проміжок між цими числами не більше одного календарного місяця, то загальний трудовий стаж вважається безперервним. Якщо проміжок більший, то стаж перервано.

3. При звільненні працівника за власним бажанням загальним безперервним вважається стаж, коли до дня наступного працевлаштування пройшло не більше трьох тижнів, тобто не більше ніж 21 календарний день.

4. За новими правилами при нарахуванні будь-яких соціальних допомог вважається тільки загальний трудовий стаж, тобто стаж за всіма записами в трудовій книжці. Безперервний та страховий стаж при нарахуванні допомог не враховується.